Home

DIMECC nostetaan esimerkiksi TEMin tutkimus- ja innovaatiotoimintaa koskevassa raportissa

Työ- ja elinkeinoministeriön raportti “Suomen kilpailukyvyn ja talouskasvun turvaaminen 2020-luvulla” nostaa DIMECCin toiminnan esiin. Raportin sivulla 30 todetaan, että “CLIC ja DIMECC ovat hyviä esimerkkejä niistä organisaatiomalleista, joita voidaan hyödyntää strategiahankkeiden suunnittelussa ja toteutuksessa.”

Elinkeinoministeri Mika Lintilä kutsui kesäkuussa Aalto yliopiston professori Erkki Ormalan selvityshenkilöksi laatimaan arvion ja suositukset soveltavan tutkimuksen voimavarojen riittävyydestä sekä Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n roolista elinkeinoelämää palvelevan innovaatiotoiminnan edistämisessä.

Selvityksen keskeinen viesti on, että soveltavaa tutkimusta kehittämällä ja toimijoiden yhteistyötä vahvistamalla voidaan tukea Suomen kansantalouden kasvua 2020-luvulla ja auttaa turvaamaan Suomen työllisyyskehitys sekä ratkaista kansantalouden kestävyysvajeen haasteita.

Sen mukaan Suomeen on palautettava toimintamalli, joka turvaa kansallisen tutkimus- ja innovaatiotoiminnan tasapainoisen ja ennakoitavan kehittämisen. Tutkimus- ja innovaatiotoiminnan menestyvä toteutus perustuu suurelta osin laajoihin ja kattaviin kansallisiin tutkimusohjelmiin tai kärkihankkeisiin, joissa tavoitteina ovat tulevaisuuden mahdollisuuksien kehittäminen ja hyödyntäminen. Näiden rahoittamiseen tulee ohjata vuosina 2020–2022 yhteensä 300 miljoonan euron pysyvä tasokorotus.

“Selvityksen pääviestit ovat selkeät. Suomen kilpailukyvyn varmistamiseksi tarvitaan uusia kasvun lähteitä ja liiketoimintamahdollisuuksia sekä menestyviä innovaatioita. Uutta liiketoimintaa luovat kehityshankkeet ja soveltava tutkimus edellyttävät lisäresursseja. Elinkeinoelämän uusiutumista on vauhditettava ja yritystenkin on lisättävä t&k-panostuksiaan. Yhteistyötä yritysten, yliopistojen ja tutkimuslaitosten välillä on vahvistettava. Perustutkimuksen ja soveltavan tutkimuksen kiinteä yhteistyö ja vuorovaikutus vahvistavat tieteen kehitysedellytyksiä samalla, kun ne tukevat uuden tiedon ja osaamisen tehokasta hyödyntämistä.”, toteaa elinkeinoministeri Mika Lintilä esipuheessaan.

Lue TEMin raportti

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *