Home

Suomalaiset ohjelmistoyritykset: Investointia digitaalisessa taloudessa pärjäämiseen tarvitaan kipeästi

Internet on ensimmäinen todella globaali alusta digitaaliselle taloudelle. Se luo uusia merkittäviä mahdollisuuksia liiketoimintaan ja yhteiskuntaan. Digitaaliset resurssit ovat koko ajan käytettävissä verkossa, kaikkien ulottuvilla. Ne tuovat mukanaan kasvavan liiketoiminnan, jossa datan hyödyntäminen reaaliaikaisesti kasvaa räjähdysmäisesti erilaisten uusien sovellusten ja automaation kautta. Esimerkiksi Market Line Research (ks. lähde) arvioi ohjelmistointensiivisten liiketoimintamarkkinoiden kooksi lähes $900Mrd vuoden 2019 loppuun mennessä. Kilpailu on enenevässä määrin globaalia ja vaatii radikaalia uudistumista myös suomalaiselta teollisuudelta. Tuotteita ja palveluita ei enää kehitä yksi yritys, vaan yhteistyöyritysten verkosto, jossa kukin yritys tarjoaa eri osasia vanhoista ja juuri kehitellyistä tuotteista luoden näin uuden ja entistä houkuttelevamman tarjonnan.


Tulokset, työkalut ja prosessit kaikkien saataville

DIMECC Need for Speed (N4S) on suomalainen, yrityslähtöinen yhteistyökonsortio, joka luotiin rakentamaan perusta suomalaisten ohjelmistointensiivisten yritysten menestykselle uudessa digitaalisessa taloudessa. Ohjelmassa kehitetään mm. reaaliaikaisia liiketoimintamalleja uudenlaisen kokeilukulttuurin kautta. Mallit perustuvat syvään asiakastuntemukseen, mikä mahdollistaa välittömän arvontuoton.

Nelivuotisen DIMECC-ohjelman (2014–2017) rahoitti osaksi Tekes. N4S:n pitkän aikavälin suunnitelmana on palvella myös muita teknologiateollisuuden yrityksiä, kuten automaatioteollisuus, joissa ohjelmistot ovat oleellisessa roolissa. N4S tarjoaa ohjelman tulokset, työkalut ja prosessit yleisesti saataville, ja niitä voidaan hyödyntää erinomaisesti myös esimerkiksi julkishallinnon digitalisaatiossa.

N4S-ohjelman ovat toteuttaneet kiinteässä yhteistyössä johtavat suomalaiset ohjelmistointensiiviset yritykset ja se edustaa laajaa 13 teollisuusfirman, 15 pienen ja keskisuuren yrityksen ja 11 tutkimusinstituutin ja yliopiston konsortiota.

Lähde: MarketLine Research: Software – Global Industry Guide,
http://www.marketresearch.com/MarketLine-v3883/Software-Global-Guide-8174771 


Yli 1500 tulosta

N4S-ohjelma on nopeuttanut siihen osallistuneiden yritysten toimitusaikaa jopa 30-50 % samalla kun asiakastyytyväisyys on parantunut huomattavasti. Uusien ohjelmassa omaksuttujen menetelmien ja toimintatapojen ansiosta ohjelmaan osallistuneet yritykset ovat säästäneet vuositasolla kymmeniä miljoonia euroja. Ohjelma on jo julkaissut kaksi opaskirjaa parhaista käytännöistä ja kolmas on juuri valmistumassa (http://www.n4s.fi/fi/dokumentit/artikkelit/).

N4S-ohjelma on tuottanut yli 1500 tulosta, joista yli 250 tutkimusartikkelia on myös julkaistu ohjelman ulkoisilla verkkosivuilla (http://www.n4s.fi/publication/). Lisäksi ohjelmassa on jo tuotettu ja julkaistu lähes 100 avoimen lähdekoodin ohjelmistopakettia linkkeineen vapaasti hyödynnettäväksi. Yritysten ja tutkimuslaitosten yhteistyön tuloksista on kerrottu myös ohjelman verkkolehdessä: http://www.n4s.fi/fi/2014magazine-fi/.

Poikkeuksellisen hyvään vauhtiin yritysvetoisessa tutkimusyhteistyössä on siis jo päästy. Paljon työtä on jo tehty, mutta tahtotila on luoda perusta uudelle laajalle ekosysteemille, joka pystyy kokoamaan suomalaiset voimat ja pärjäämään kansainvälisessä kilpailussa.

Pyydämmekin siis varmistamaan uusia investointeja yritysvetoiseen tutkimusyhteistyöhön myös tuleville vuosille. Muutoin riskinä on Suomelle merkittävien liiketoimintamahdollisuuksien vaarantuminen useilla eri tasoilla yhteistyöverkoston pirstaloituessa.

Yhteiset investoinnit digitalisaatioon ovat yrityksille avainasia tulevaisuuden kilpailukykyä rakennettaessa!

Lue osallistujien antamat lausunnot täältä.


Lisätietoja
:

Janne Järvinen, DIMECC Need for Speed -ohjelmapäällikkö, F-Secure Oyj, puh. 040 754 4738, janne.jarvinen(at)f-secure.com
Harri Kulmala, CEO, DIMECC Oy, puh. 040 840 6380, harri.kulmala(at)dimecc.com

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *