Home

Suomi johtaa tänä vuonna sekä EU:ta että unionin kilpailukykypolitiikkaa

Teknologiateollisuuden verkkosivulla julkaistussa artikkelissa ”Suomella ei tule enää koskaan olemaan tällaista mahdollisuutta” – Suomi johtaa tänä vuonna sekä EU:ta että unionin kilpailukykypolitiikkaa” käsitellään Suomen ainutlaatuista tilannetta unionissa.

Suomen mahdollisuuksista näkemyksiään kertovat  työ- ja elinkeinoministeriön EU- ja kansainvälisten asioiden johtaja Janne Känkänen, joka toimii neuvoston korkean tason kilpailukyvyn ja kasvun työryhmän puheenjohtajana, Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n Brysselin toimiston johtaja Taneli Lahti ja DIMECC Oy:n toimitusjohtaja Harri Kulmala, joka toimi viime vuonna EU:n korkean tason tutkimus- ja kehitystyöryhmän jäsenenä.

Lue koko artikkeli täältä

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *