Home

DIMECC julkaisi Opaskirjan tulevaisuuden näköalojen ennustamiseen ohjelmistobisneksessä

A Cookbook for Predicting the Future – Introduction of Foresight Tools -opaskirja antaa organisaatioille helpon keinon löytää sopivat tulevaisuuden ennakoimiseen tarvittavat työkalut ja menetelmät. Se on käytännöllinen opaskirja, jolla voi johtaa tulevaisuuden ennakoimiseen liittyviä toimintoja ohjelmistoalan liiketoiminnassa.

Kirjoittajat määrittelevät ennakoinnin etupainotteiseksi näkemykseksi tai tulevaisuuden vaihtoehtojen luotaamiseksi. Nykyinen globaali liiketoimintaympäristö on jatkuvasti muuttuva ja uusia teknologioita, innovaatioita, uhkia ja mahdollisuuksia ilmaantuu koko ajan. Varhainen katkosten tunnistaminen voi estää yrityksiä menettämästä toimintansa perusedellytyksiä kovassa kilpailuympäristössä. Tämän takia moni yritys on jo alkanut valmistautua paremmin tulevaisuuteen panemalla alkuun ennakointikäytäntöjä. Ennakointi edellyttää tulevaisuuteen suuntautunutta tiedostuneisuutta ja suunnittelua, joka mahdollistaa sen, että liiketoiminnot voivat vastata nopeasti markkinoiden tulevaisuuden uhkiin ja mahdollisuuksiin.

Ennakointi on välttämättömyys yrityksille, jotta nämä selviäisivät muuttuvassa maailmassa. Ennakointi on toimintaa, joka ohjaa yritystä:

  1. aktiivisesti kuvaamaan ympäristöä, tunnistamaan kuluttaja- ja asiakaskäyttäytymisen trendit, hajaannukset, esiin tulevat teknologiat, kilpailijat, tilaajien tarpeet, villit kortit ja heikot signaalit.
  2. tulkitsemaan tunnistetut signaalit ja löytämään mahdollisuudet ja uhat
  3. luoda näköala mahdollisuuksiin ja uhkiin ja arvioida valintoja päätöksenteossa. Nämä valintamahdollisuudet voivat olla vaiheittaisia innovaatioita olemassa olevan tuotteen tai palvelun ympärillä tai radikaaleja innovaatioita uusine tuotteineen, palveluineen ja jopa asiakkaineen. Tulokset voivat johtaa uuteen liiketoimintamalliin tai ekosysteemiin.

DIMECC Need for Speed -ohjelma on julkaissut aiemmin Opaskirjan sisäisen startupin perustamiseen. DIMECC Need for Speed (N4S) on suomalainen, yrityslähtöinen yhteistyökonsortio, joka luotiin rakentamaan perusta suomalaisten ohjelmisto­intensiivisten yritysten menestykselle uudessa digitaalisessa taloudessa. Ohjelmassa kehitetään mm. reaaliaikaisia liiketoimintamalleja uudenlaisen kokeilukulttuurin kautta. Mallit perustuvat syvään asiakas­tuntemukseen, mikä mahdollistaa välittömän arvontuoton.


Lisätietoja
:
Janne Järvinen, DIMECC Need for Speed -ohjelmapäällikkö, F-Secure Oyj, puh. 040 754 4738, janne.jarvinen(at)f-secure.com
Harri Kulmala, Toimitusjohtaja, DIMECC Oy, puh. 040 840 6380, harri.kulmala(at)dimecc.com
www.n4s.fi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *