Home

DIMECC Oy on valittu johtamaan Tampereen kaupungin Smart Tampere -ohjelman Älykäs teollisuus -teemaa

Tampereen seudun teollisuudesta tehdään entistä älykkäämpää Tampereen kaupungin Smart Tampere -ohjelman avulla. Teollisuuden tutkimus-, tuotekehitys-, ja innovaatiotoiminnassa ansioitunut DIMECC Oy valittiin johtamaan Älykkään teollisuuden teemaa. Tärkeimmät kärjet ovat älykäs valmistus, teollinen internet tuotteissa sekä koneoppiminen.

Digitalisointi ja teollinen internet muuttavat teollisuuden tuotantoratkaisuja, tuotteita ja kilpailua kiihtyvällä vauhdilla. Tämä luo nopeille omaksujille merkittäviä kasvu- ja kansainvälistymismahdollisuuksia. Digimurroksen mahdollisuuksien hyödyntäminen edellyttää yrityksiltä entistä aktiivisempaa tutkimus-, tuotekehitys- ja innovaatiotoimintaa. DIMECC Oy on jo vuosia tarjonnut yrityksille alustan tälle toiminnalle.

Smart Tampere -ohjelman Älykäs teollisuus -teema aktivoi Tampereen seudun teollisuusyrityksiä kasvua ja kansainvälisyyttä luoviin kehityshankkeisiin ja vahvistaa Tampereen ja lähiseudun asemaa valmistavan teollisuuden osaamiskeskittymänä. Erityisesti korostetaan yhteiskehittämistä (co-creation), kokeilukulttuuria ja yhteistyötä tutkimus- ja oppilaitosten kanssa.

Älykäs teollisuus -teeman käynnistysvaiheen pääsisällöt ovat älykäs valmistus (Smart production), teollinen internet tuotteissa (Connected products) ja koneoppiminen (Machine learning).

”DIMECCillä on entuudestaan vankka kokemus co-creation-tyyppisten palveluiden järjestämisestä ja laaja toimijajoukko Tampereella sekä ympäri Suomea valmistavan teollisuuden saralla. Siksi DIMECC oli luonnollinen valinta johtamaan Smart Industry -teemaa”, kertoo Tero Blomqvist, Smart Tampereen ohjelmajohtaja.

”Tampere on koneenrakennuksen Piilaakso. Se on mainio ympäristö toteuttaa julkisen sektorin tavoitetta – viennin ja työpaikkojen lisäämistä – EU-mittakaavassa edistykselliseksi todetulla yksityissektorivetoisella co-creation-osaamisellamme”, jatkaa DIMECC Oy:n toimitusjohtaja Harri Kulmala.

Smart Tampere on Tampereen kaupungin elinvoimaohjelma, jonka tarkoituksena on nostaa Tampere kansainvälisesti tunnetuksi kestävän ja älykkään kaupunkikehityksen ympäristöksi. Ohjelmalla tuetaan alueen yritysten uudistumista ja kasvua sekä edistetään uusien työpaikkojen syntymistä. Smart Tampereeseen kuuluu seitsemän teema-aluetta.

DIMECC Oy on johtavien yritysten ja tutkimuslaitosten omistama digiajan innovaatioalusta, joka yhdistää Suomen valmistavan ja digitaalisen teollisuuden sekä akateemisen tutkimuksen parhaat voimat.

 

Lisätietoja: Ohjelmapäällikkö Arto Peltomaa, +358 40 5511434, arto.peltomaa(at)dimecc.com, DIMECC Oy, www.dimecc.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *