Home

Korkeatasoinen ohjelmistokehitys siivittää vientiteollisuuden nousuun

Ohjelmistoteollisuuden SW4E-ekosysteemi kehittää osaamisen ja työkalut kansainvälisesti houkuttelevaksi.

Ohjelmistoteollisuuden osuus ja merkitys käytännössä kaikissa tuotteissa ja palveluissa kasvaa nopeasti. Lisäksi digitaaliset järjestelmät muuttuvat yhä monimutkaisemmiksi.

Ohjelmistoyritysten perustama SW4E-ekosysteemi (Software Engineering Ecosystem for Efficiency, Excellence, Experiments) vastaa kasvavan kompleksisuuden ja kysynnän haasteisiin vahvistamalla ohjelmistokehityksen menetelmien, teknologioiden ja työkalujen osaamista.

”Käynnistimme ekosysteemin muutaman avainyrityksen ja yliopiston kanssa, koska koemme, että ohjelmisto-osaaminen on keskeinen mahdollistaja oikeastaan kaikilla liiketoiminta-alueilla ja yhteistyön tekeminen on tarpeellista, luontevaa ja tuottavaa. Toki toivomme nyt mahdollisimman monen ohjelmistoja hyödyntävän yrityksen ja yhteisön liittyvän mukaan”, toteaa DIMECC Oy:n hallituksen jäsen ja SW4E-ekosysteemin johtoryhmän puheenjohtaja Jari Still.

Ekosysteemin käynnistämisessä ovat olleet mukana Bittium Oyj, F-Secure Oyj, Oy L M Ericsson Ab, M-Files Oy, Visma Solutions Oy, Basware Oyj, Innofactor Oyj, OP Group, KELA ja Demola Global Oy sekä yliopistoista Aalto-yliopisto, Helsingin yliopisto, Tampereen yliopisto, Oulun yliopisto, Jyväskylän yliopisto ja LUT-yliopisto. 

Osaamisen kehittämistä ja osaajapulan ehkäisyä

”Digikyvykkyyksiä kasvattamalla voimme lisätä kestävää asiakasarvoa ja nostaa yritysten tuottavuuden seuraavalle tasolle. Tulevaisuuden konnektiviteettiin ja datatalouteen investoiminen yhdessä ohjelmisto-osaamisen kehittämisen kanssa tuo kilpailuetua vientiyrityksillemme ja houkuttelee ulkomaisia investointeja”, sanoo Diginatiivi Suomi -mission johtaja Janne Järvinen Business Finlandista.

Ekosysteemin tavoitteena on 200 miljoonan euron kasvu vientiliiketoimintaan.

”Ohjelmistoteollisuuden korkea laatu on ensisijaisen tärkeää kotimaisten yritysten menestykselle. Se ei takaa vain ohjelmistoyritysten kansainvälistä menestymistä, vaan ohjelmisto-osaamisen taso vaikuttaa laajasti kaikkiin teollisuusaloihin. Tämän takia on erittäin tärkeää kehittää suomalaista osaamista merkittävästi korkeatasoisemmaksi ja kansainvälisesti houkuttelevammaksi. Näin voidaan myös ehkäistä osaajapulaa”, sanoo liiketoiminnan kehityksestä vastaava Tomi Kankainen DIMECC Oy:stä.

”Ohjelmistojen merkitys kasvaa jatkuvasti perinteisten teollisuusuusalojen lisääntyvän digitalisoinnin ja siten ohjelmistointensiivisyyden merkittävän kasvun kautta. Samalla korostuu päästä päähän tietoturvallisten ohjelmistojen kehittäminen sekä jatkuvien uusien vaatimusten täyttämistarve vaatien tehokkaita ohjelmistotoimintamalleja ja niiden kehittämistä”, täydentää laatu-, ympäristö- ja teknologiajohtamisesta vastaava johtaja Jari Partanen Bittiumista.

Ekosysteemin yhtenä toimintamuotona ovat jäsenten yhteiset TKI-projektit, kuten Jyväskylän yliopiston vetämä QLeap- eli Konttihyppy-hanke, jossa ovat mukana myös Nokia, TietoEvry, Bittium, M-Files, Solita ja Vaadin. Konttihyppy keskittyy tutkimaan ohjelmistokehityksessä niin kutsuttujen konttien (container) käytön erilaisia haasteita. SW4E-ekosysteemi valmistelee jo useita vastaavia aloitteita. Se ottaa jatkuvasti toimintaan mukaan uusia jäseniä. Ekosysteemin toiminnan rahoittavat mukana olevat yritykset ja Business Finland, ja sitä johtaa teollisuuden innovaatioalusta DIMECC.

Lisätietoja:

Tomi Kankainen, Chief Business Development Officer, DIMECC Oy, +358 50 561 116, tomi.kankainen@dimecc.com

Verneri Åberg, Senior Ecosystem Lead, DIMECC Oy, +358 50 517 8955, verneri.aberg@dimecc.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *