Home

”Luottamus on avain automaatiossa” – Ekosysteemit ovat ytimessä Beckhoffille ja Suomen suurimmalle teollisuustapahtumalle MPD:lle

MPD:n strategisen kumppanin Beckhoff Automationin toimitusjohtaja Mikko Uuskosken mukaan luottamus on avainroolissa automaatioalalla.

Tampereen TähtiAreenalla on jo täysi tohina päällä, kun Suomen teollisuusvaikuttajat kokoontuvat MPD:n päätapahtumaa edeltäviin seminaareihin ja keskusteluihin. ”Verkostot ovat avainasemassa menestykseen, ja luottamus on verkostoissa välttämätöntä. Siksi luottamus on avain automaatiossakin”, tiivistää Mikko Uuskoski, MPD:n strategisen kumppanin Beckhoff Automationin toimitusjohtaja. Ekosysteemitalous on huomenna virallisesti käynnistyvän Suomen suurimman teollisuustapahtuman MPD:n pääteema.

Teollisia, taloudellisia ja tutkimukseen keskittyneitä ekosysteemejä on mitä erilaisimpia niin tavoitteiltaan kuin laajuudeltaankin. Beckhoff Automationin toimitusjohtajalle Mikko Uuskoskelle teollinen ekosysteemi on kaiken perusta, sillä onnistunut lopputulos edellyttää monen kumppanin saumatonta keskinäistä yhteistyötä ja luottamusta.

”Automaatioalalla toiminta on yhä enemmän sidoksissa laajamittaiseen verkostoon. On tärkeää hakeutua verkostoihin, joissa on luottamuskykyä ja aitoa avoimuutta sekä järjestelmien että toimintatapojen osalta. Tällöin voi turvallisesti perustaa omaa liiketoimintaansa osaksi tätä yhteisöä. Kun on kysymys pitkäjänteisesti johdetusta ja vakavaraisesta yrityksestä, on helpompi sopia syvempiä ja kriittisempiä yhteistyömuotoja”, luonnehtii vakaassa kasvuvauhdissa Beckhoffia luotsaava Uuskoski.

Innovaatioista lisäarvoa ekosysteemeihin

Automaation ja teollisuuden suuret trendit kuten IoT ja Industry 4.0 mahdollistavat kokonaisten toimintaprosessien muuttamisen. Jos näiden trendien mahdollisuuksia koko yrityksen toiminnan kehittämiselle ei käydä huolella läpi, on vaara jäädä jälkeen.

”Automaation merkitys ja mahdollisuudet ymmärretään jo varsin hyvin. Se ei kuitenkaan vielä tarkoita, että edes pieni osa mahdollisuuksista olisi hyödynnetty. Automaatiota siivittävistä tuote- ja ohjelmistoinnovaatioista voidaan saada erilaisiin ekosysteemeihin todellista lisäarvoa. Kun innovaatiot osataan integroida monipuolisesti, voidaan luoda uusia järjestelmiä, menetelmiä ja moderneja liiketoimintamalleja. Jos tätä mahdollisuutta ei hyödynnetä voi kilpailija tai kokonaan uudentyyppinen toimija murentaa olemassa olevan liiketoiminnan”, toteaa Uuskoski.

Beckhoff on itse tuonut markkinoille vuosien mittaan lukuisia innovaatioita kuten PC-pohjainen ohjaus, modulaarinen IO-järjestelmä, EtherCAT-kenttäväylä ja xPlanar-levitoiva kappaleenkäsittelyjärjestelmä. Uuskosken mukaan nykyaikaisesti johdettu perheyritys on hedelmällinen pohja disruptiivisille innovaatioille sekä aktiivisille että innovatiivisille toimintatavoille.

”Yrittävää asennetta suosiva ja kannustava ilmapiiri on lähtökohta innovatiiviselle työyhteisölle. Olennaista on yhteisön jäsenten kunnioitus ja vahva luottamus. Kun palikat ovat kohdillaan niin asiantuntijuus näkyy toiminnassa eikä muutosta pelätä, vaan nähdään se mahdollisuutena”, kuvaa Uuskoski menestyvän tiimin peruselementtejä.

Olennaisia ovat myös globaalit perusfaktat

”Väestö kasvaa koko ajan, ja ennen muuta keskiluokan myötä myös globaali kulutus. Globaalit resurssit sen sijaan eivät kasva. Vain automaation avulla voidaan vastata tähän haasteeseen. Siksi on selvää, että automaatioalalla toimivien yritysten merkitys kasvaa vielä entisestään”, maalaa Uuskoski yhä laajenevia markkinoita. Tuhatpäinen MPD-yleisö on Beckhoffille siksi myös kasvun mahdollisuus.

Lue STT Infon tiedote

Leave a Reply

Your email address will not be published.