Home

Suomi tähtää lisäävän valmistuksen kärkeen jälkikäsittelyn automaatiossa

3,9 miljoonan euron AMAze-projektin tavoitteena on kasvattaa lisäävän valmistuksen tuotantolaitosten kokonaistuotantokapasiteettia kehittämällä uusia ratkaisuja jälkikäsittelyn ja laadunvalvonnan automatisointiin sekä osien jäljitettävyyteen ja tiedonhallintaan.

Lisäävä valmistus siirtyy yhä enemmän yksittäisistä tulostimista tuotantolinjoihin ja tulostinfarmeihin. Tämä lisää ohjelmistojen ja automatisoitujen ratkaisujen merkitystä. Tuotanto- ja tulostusvaihetta varten on saatavilla monia automaatioratkaisuja, mutta jälkikäsittelyn automatisointiin niitä ei ole tarjolla. Suomalaisyritykset tarttuvat tähän mahdollisuuteen AMAze-projektissa (Additive Manufacturing Post-processing Automation), jossa kehitettävillä ratkaisuilla tähdätään markkinoille ensimmäisten joukossa.

”Tällä hetkellä noin 60 prosenttia lisäävän valmistuksen osien hinnasta tulee jälkikäsittelykustannuksista kuten osien puhdistamisesta ylimääräisestä jauheesta, osien siirtämisestä koneesta toiseen, eri osien erottamisesta ja laadunvalvonnasta. Tämä rajoittaa lisäävän valmistuksen käyttöönottoa. AMAze-projektissa aiomme tuoda tähän ratkaisuja, joita ei ole vielä kansainvälisestikään tarjolla”, projektipäällikkö Mrehan Elshehawy DIMECC Oy:stä kertoo.

Lisäävän valmistuksen markkinat jakautuvat niin, että laitteistomyynnin markkinaosuus on noin 60 prosenttia ja ohjelmistojen sekä palvelujen markkinaosuus on noin 40 prosenttia.
Jälkikäsittelyteknologioihin erikoistuneita yrityksiä on rajallinen määrä, ja ne keskittyvät yleensä yhteen jälkikäsittelyn osa-alueeseen tai vaiheeseen, kuten tulostusvärjäykseen. Ratkaisut eivät myöskään sovellu teolliseen ja laajamittaiseen tuotantoon kokorajoitusten vuoksi. Useita vaiheita kattavia jälkikäsittelyratkaisuja ei ole olemassa. Markkinoille kaivataankin erityisesti kehittyneempiä ohjelmistojärjestelmiä, jauheenpoistoratkaisuja ja useita automaatiomenetelmiä yhdistettynä.

3D-tulostettujen osien jälkikäsittely vaatii usein paljon manuaalista työtä. AMAzessa kehitetään automaatiota vähentämään tätä työtaakkaa ja parantamaan laadunvalvontaa. KUVA: AM Campus/DIMECC

Osa Valmetin Beyond Circularity -hanketta

Yrityksistä projektissa ovat mukana prosessiteknologiaa sekä automaatiota ja palveluita sellu-, paperi- ja energiateollisuudelle kehittävä Valmet, teollisuuden muovi- ja metallikomponenetteihin keskittyvä 3D-tulostuspalveluntarjoaja 3D Formtech, 3D-tulostettujen muovi- ja metalliosien teollinen komponenttivalmistaja Materflow, ohjelmistoyritys Advian Sofware Oy, joka kehittää modulaarista Edge AI -alustaa ja Edge AI -sovelluksia teollisuuskäyttöön sekä Fastems Oy, joka on johtava CNC-automaatioratkaisujen toimittaja.

”Olemme Valmetilla hyödyntäneet lisäävää valmistusta jo vuodesta 2016, jolloin otimme käyttöön ensimmäisen printterimme. Vuoden 2023 syksyllä avasimme toisen Additive Manufacturing Technology Center:n Tampereelle. Haluamme kehittää AM-teknologiaa ja sen tuottavuutta, joten odotamme innolla yhteistyötä ja tuloksia AMAze-projektissa. Projektin aikana haluamme tutkia jälkikäsittelyn tehostamista, mm. automaation avulla. Toinen alue, jota haluamme kehittää ja nopeuttaa, on tulostuksen jälkeinen laadunvarmistus. AMAze on myös osa Valmetin Beyond Circularity -nimistä tutkimus- ja kehitysohjelmaa ja ekosysteemiä, jossa innovoidaan yhdessä uusia ratkaisuja edistämään asiakasteollisuuksien hiilineutraalisuustavoitteita ja vihreää siirtymää”, Marke Kallio, RTD Manager, Performance Parts, kertoo Valmetin osallistumisesta.

Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK) tutkii projektissa automaation ja dataratkaisujen hyödyntämistä lisäävän valmistuksen jälkikäsittelyssä sekä etsii ympäristön kannalta kestäviä ratkaisuja jauheenpoistoon.
”Lisäksi AMAze-projektissa kehitetään tuotetietojen keräämiseen tarkoitettuja ratkaisuja, kuten esimerkkitietoa digitaalisen tuotepassin soveltamisesta alueelle”, projektipäällikkö Katri Salminen TAMKista kertoo.

Kaksivuotisen projektin budjetti on 3,9 miljoonaa euroa. Sen rahoittavat Business Finland ja mukana olevat organisaatiot. AMAze on lähtenyt liikkeelle koko lisäävän valmistuksen arvoketjun organisaatiot yhteen kokoavan FAME-ekosysteemin aloitteesta.

Lisätietoja
Mrehan Elshehawy, projektipäällikkö DIMECC Oy, mrehan.elshehawy@dimecc.com +358 40 840 0201

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *