Home

Tule meille töihin! Etsimme 3D-tulostusta tuntevia fasilitaattoreita FAME-ekosysteemiin

FAME (Finnish Additive Manufacturing Ecosystem) on yritysvetoinen ekosysteemi, joka koostuu kotimaisista yrityksistä sekä/ja ajaa kotimaisen 3D-tulostusteollisuuden kasvua. Tätä kokonaisuutta johtaa DIMECC, ja etsimme tiimiimme erilaisia osaajia viemään kokonaisuutta eteenpäin.

Tämä on ainutlaatuinen tilaisuus tutkimus- ja kehitystyön fasilitoinnista kiinnostuneelle ammattilaiselle, joka ymmärtää yritysten haasteita ja joka on innostunut kokonaisuuden ohjaamisesta kohti kunnianhimoisia tavoitteita. Tarjoamme näköalapaikan kotimaiseen teollisuuteen ja sen kehittymiseen etenkin tuotekehityksen ja innovaatioratkaisujen osalta. Toiminnassamme ovat mukana kaikki alan huippuyritykset ja tutkimuslaitokset.

Ekosysteemin fasilitaattorin roolissa edistät 3D-tulostuksen kasvustrategiaa. Ekosysteemin toimintaan kuuluvat muun muassa yhteisten 3D-tulostuksen tutkimusohjelmien käynnistäminen, yhteiskehittämisen tilat ja -laitteet, koulutus sekä yritysten ja 3D-tulostuksen markkinan laajentaminen. Pääasiallinen työkieli on englanti.

Olet viikoittain tekemisissä yritysten kanssa. Tehtäväsi sisältävät kiinnostuksesi sekä osaamisalueidesi mukaisesti sisältämään esimerkiksi näitä:

 • 3D-tulostusasiantuntijuus
 • projektijohtaminen
 • projekti- ja työryhmäfasilitointi
 • tapahtumafasilitointi
 • kokousten, työpajojen ja keskustelujen vetäminen
 • avainasiakasvastuu
 • oman 3D-tulostusosaamisalueen toiminnan kehittäminen

Vaadimme hakijalta:

 • Sujuvaa suomen ja englannin kielen taitoa
 • Itseohjautuvuutta sekä hyviä vuorovaikutustaitoja
 • Kiinnostusta teknologiaan

Toivomme:

 • Kokemusta asioiden läpiviemisestä
 • 3D-tulostuksen tuntemusta teorian ja/tai käytännön tasolla
 • Kykyä visualisoida yhteisiä tavoitteita

Katsomme eduksi:

 • Verkottumisen kotimaassa ja kansainvälisesti
 • Osaamisen eri rahoitusinstrumenteista (Suomi/ kansainvälinen)
 • Myynnin osaaminen
 • B2B-myynnin osaaminen
 • Teknis-taloustieteellinen osaaminen

Työnantajanasi on DIMECC Oy, joka tarjoaa asiakkaille fasilitointi-, ohjelmanhallinta- ja muita yhteiskehittämispalveluita sekä auttaa heitä rakentamaan konsortioita yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. DIMECCin omistajana on 66 teollisuus- ja digitalisaatioyritystä sekä tutkimuslaitosta ja sen toiminta nivoutuu yritysten, tutkimuksen ja koulutuksen sekä rahoitusorganisaatioiden välille.

DIMECCillä on yli 300 asiakasta, joista 50% on pk-yrityksiä.

Tällä hetkellä DIMECCillä on viisi toimialavetoista ekosysteemiä: FAME (materiaalia lisäävä valmistus), SW4E (ohjelmistosuunnitteluekosysteemi), FAMN (kaksoissiirtymä valmistaville- ja ICT-yrityksille), VAMOS (autonominen liikkuvuus ja älykkäät tilat), ja One Sea (autonominen merenkulku). DIMECCin ohjelmaportfolio on yli 900 miljoonaa euroa. DIMECC osallistuu myös moniin EU-projekteihin. DIMECCin palveluksessa työskentelee tällä hetkellä 21 asiantuntijaa Tampereella, Helsingissä ja Turussa.

Hakemuksia toivomme 15.2.2023 mennessä Senior Ecosystem Lead Rauno Hatakalle osoitteeseen rauno.hatakka(at)dimecc.com. Aloitamme haastattelut jo hakuaikana, joten kannattaa toimia nopeasti!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *