Home

Ultraluja teräs ja hybridimateriaalit tuoreimpia näyttöjä yritysvetoisista innovaatioista: Digitaalinen materiaalikehitys uudistaa teollisuutemme osaamista

DIMECCin rakentama yhteistyö on tuottanut merkittäviä materiaaliratkaisuja suomalaisen teollisuuden tarpeisiin. Yritysvetoiset kehitysohjelmat ovat luoneet innovatiivisia teräs- ja hybridimateriaaleja metalli-, kone-, cleantech-, energia-, prosessi- ja kuljetusvälineteollisuudelle. Digitaalista materiaalikehitystä on ohjelmissa edistetty 38 väitöstyön avulla. Nyt päättyvät materiaalitutkimusohjelmat ovat uusin osoitus Euroopan tehokkaimmaksi mitatun innovaatioekosysteemimme tuloksellisuudesta.

DIMECC BSA- ja HYBRIDS-ohjelmat ovat toteuttaneet yritysvetoista tutkimusyhteistyötä, joka yhdistää kansainvälisen tason huippututkimuksen ja teollisuusyritysten konkreettiset tarpeet. Yhteistyöhön on osallistunut yli 60 yritystä, jotka kattavat nykyisiä arvoketjuja ja rakentavat uusia. Tutkimuskärkeä ovat edustaneet johtavat kotimaiset tutkimusryhmät, valikoidut ulkomaiset kumppanit sekä 38-paikkainen DIMECC Breakthrough Materials -tohtorikoulu. Digitaalisen materiaalikehityksen elementtejä kehitettiin systemaattisesti yhdistämällä mikrotason ilmiöiden hallinta tuotteen valmistukseen ja elinkaaren hallintaan.

DIMECC BSA-ohjelman aikana suunniteltiin ja toteutettiin uudenlainen Slurry pot -testilaitteisto teollisuuden hankalien eroosio- ja korroosioilmiöiden tutkimiseen.

”Jos haluamme nostaa tieteen tasoa Suomessa, tarvitaan mukaan myös yritysten osaamista. Kansainvälinen analyysi osoittaa, että tieteellisiin artikkeleihin viitataan yli kaksin verroin, kun niissä on kirjoittajia myös yrityksistä. Ja viittauksia käytetään yleensä mittarina julkaisun tasosta. DIMECCin toimintamalli on omiaan nostamaan tieteen tasoa”, toteaa DIMECC Oy:n toimitusjohtaja Harri Kulmala.

”Digitaalinen ja sovelluslähtöinen materiaalikehitys edistää merkittävästi yritysten kehitysprojekteja, sillä se jopa puolittaa tuotekehitysajan ja ennakoi paremmin materiaalien luotettavuutta hankalissa käyttökohteissa. Sen avulla olemme luoneet uutta osaamista ja kilpailukykyisiä, kestävän kehityksen mukaisia materiaaliratkaisuja Suomen vientiteollisuudelle”, sanoo ohjelmapäällikkö Markku Heino Spinverse Oy:stä.

Ohjelmiin on osallistunut lukuisia pk-yrityksiä sekä materiaalien käyttäjiä ja soveltajia eri aloilta. Näin tuloksia voidaan hyödyntää aktiivisesti ja viivytyksettä uuden liiketoiminnan kehittämisessä. Sovelluslähtöiseen materiaalikehitykseen kuuluu olennaisena osana myös valmistustekniikoiden kehitys.

”DIMECC BSA -ohjelmassa SSAB on kehittänyt suorasammutustekniikkaan perustuvia ultralujia rakenne- ja kulutusteräksiä yhdessä tutkimuslaitosten ja loppukäyttäjien kanssa. Tiivis yhteistyö on mahdollistanut nopean tuotekehityksen aina konepajojen valmistamiin lopputuotteisiin saakka. Siitä mihin SSAB:n työ on päättynyt, ovat laitevalmistajat jatkaneet oman tuotteensa kehittämistä”, sanoo tuotekehityspäällikkö Pertti Mikkonen SSAB Europe Oy:stä.

Äänianalyysien ja kenttähavaintojen tekemistä Lemminkäisen asfalttitehtaalla liittyen Metson hiljainen murskain-konseptiin DIMECC HYBRIDS-ohjelmassa.

”DIMECC HYBRIDS -ohjelma on luonut erinomaisen mahdollisuuden tehdä aitoa yhteistyötä tutkimuslaitosten, pienyritysten ja teollisuuden kesken. Kansainvälisen tason materiaalitutkimus täydentää hyvin tarpeitamme ja nivoutuu luontevasti strategiseen pidemmän aikajänteen kehitystyöhömme”, toteaa tuotekehitysjohtaja Heikki Kettunen Valmet Oyj:stä.

 

 

Kehitysohjelmien keskeiset tulokset esitellään DIMECCin seminaarissa 16.5. klo 9.00 alkaen Aalto-yliopistossa Espoossa. Tervetuloa mukaan!

Seminaarin ohjelma: https://www.dimecc.com/wp-content/uploads/2017/03/20170516_DIMECC-BSA-and-HYBRIDS-Final-Seminar_program.pdf

 

Lisätietoja:
Harri Kulmala, toimitusjohtaja, DIMECC Oy, puh. 040 840 6380, harri.kulmala(at)dimecc.com
Markku Heino, ohjelmapäällikkö, Spinverse Oy, puh. 040 7191221, markku.heino(at)spinverse.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.