Home

Autonomisen liikenteen kansainvälisellä kentällä riittää vielä pelivaraa

Innovaatioasiantuntija Sanni Siltanen johtaa autonomisen liikkuvuuden teknologiayritykset maailman kärkeen

Anturivalmistus, sähkölatauspalvelu, algoritmikehitys ja erilaiset valmistavan teollisuuden laitteet ja ympäristöt yhdistävät voimansa ekosysteemijohtaja Sanni Siltasen käsissä.

”Autonomisen liikkumisen ja älykkäiden tilojen teknologiaosaaminen on Suomessa hyvin korkealla tasolla. Kansainvälisesti merkittäviä tekijöitä ovat perinteiset autoteollisuusmaat kuten Saksa, mutta myös puhtaalta pöydältä lähtevät uudet sähköautofirmat ja esimerkiksi Aasian maissa mobiilirobotteja jo hyödyntävät yritykset. Kenttä on kuitenkin edelleen elävä ja muuntuva, ja nyt on oikea aika suomalaisille yrittää saada oma siivu kansainvälisestä markkinasta”, Sanni Siltanen sanoo.

Siltasen johtamaan VAMOS-ekosysteemiin (Ecosystem for Autonomous Mobility in Smart Spaces) kuuluvat yritykset ovatkin ottaneet tavoitteekseen nousta teknologia-alueen johtavaksi maaksi vuoteen 2029 mennessä.

”Yritykset tarvitsevat yhteistyötä siihen, että pystytään muodostamaan laaja yhteinen tarjoama. Pienet, yksittäisen palikan tarjoajat eivät pärjää kansainvälisessä kilpailussa, vaan pitää muodostaa laajempia kokonaisuuksia. Tähän meillä on ekosysteemissä hyvä kokonaisuus samaa aihepiiriä vähän eri suunnasta katsovia yrityksiä pikkufirmoista isoihin teollisuusyrityksiin”, Siltanen kuvailee.

Lisäksi yhteistyön avulla pystytään monikertaistamaan näkyvyys ja luomaan hyviä kontakteja.

Yritysten ja tutkimuksen sillanrakentaja

Sanni Siltanen on erikoistunut laajennettuun todellisuuteen (extended reality eli XR), jonka tutkimuksen ja kehityksen parissa hän aloitti työt VTT:llä vuonna 2001 ja jota hän sovelsi teollisuuteen KONEen tutkimus- ja tuotekehitystehtävissä. Siltasen puheissa vilahtelevat taajaan myös termit lisätty todellisuus (AR), virtuaalitodellisuus (VR) ja niiden välinen yhdistetty todellisuus (MR). Aalto-yliopiston tekniikan tohtorin väitöksessään hän käsitteli aikanaan lisätyn todellisuuden yhteiskehittämistä. Nykyisen työn hän näkee luontevana jatkona erikoisosaamiselleen.

”Olen tutkinut maailman ymmärtämistä kameran kautta AR:ssä, eli sitä miten ympäristöä havainnoidaan. Siellä olen liikutellut virtuaalisia objekteja, jotka nyt autonomiseen liikkuvuuteen siirryttäessä vaihtuvat reaalimaailman objekteihin. Toisaalta robottien, työkoneiden tai autojen liikkumiseen liittyviä teknologioita kehitettäessä on paljon asioita, joita kannattaa virtuaalisesti simuloida ja testata, eli käyttää vaikka VR:ää tai MR:ää”, Siltanen kertoo.

Sillanrakentajaksi Siltanen pääsee nykyisessä työpaikassaan, sillä DIMECC on teollisuusyritysten ja tutkimuslaitosten omistama yhteiskehittämisyritys, jonka tehtävänä on nopeuttaa uusien teknologioiden käyttöönottoa.

”Olen kiinnostunut yritysten ja yliopistojen välisestä yhteistyöstä ja haluan toimia siinä siltana. Tämä toteutuu sekä nykyisessä työssäni, että Tampereen yliopiston dosentuurissani, jonka alana on laajennettu todellisuus teollisuudessa, eli industrial XR.”

Ekosysteemi valmistelee parhaillaan yhteisiä tutkimus-, tuotekehitys- ja innovaatiohankkeita.

”Yhteishankkeiden avulla pystytään rakentamaan suurempia kokonaisuuksia kuin mihin yksittäinen yritys pystyisi. Myös tutkimukselliseen osuuteen liittyvää riskiä pystytään jakamaan. Näin pystymme kehittämään tarjontaa, joka voittaa kansainvälisessä kilpailussa.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *