Home

Autonomisen merenkulun edistäjä One Sea jatkaa kansainvälisen sääntelyn huipulla

Vuonna 2016 perustettu One Sea -ekosysteemi on vaikuttanut merkittävällä tavalla autonomisen merenkulun edistämiseen. Se syntyi maailman johtavien meriteollisuuden yritysten näkemyksestä, että autonominen merenkulku on tulevaisuuden ratkaisu, jonka toteuttamiseksi tarvitaan globaalia yhteistyötä. Johtavista valmistajista, digitaalisten ratkaisujen tarjoajista sekä automatisoitujen ja autonomisten järjestelmien operaattoreista muodostunut One Sea -ekosysteemi käynnistettiin vuonna 2016. Sen operoijaksi valittiin neutraali toimija DIMECC ja ekosysteemi sai merkittävää rahoitusta Business Finlandilta.

Business Finland tunnisti aikoinaan autonomisen merilogistiikan valtavan kasvupotentiaalin meriteollisuudelle ja näki Suomen meriteknologian voimatekijänä johtamassa autonomisen merilogistiikan kehitystä.

“On ilahduttavaa nähdä, miten ekosysteemin rakentamiseen suunnattu rahoituksemme on tuottanut tulosta ja Suomen asema autonomisen merenkulun johtajana on vahvistunut. Johtoasema merkitsee uusia vientimahdollisuuksia suomalaisyrityksille”, Business Finlandin pääjohtaja Nina Kopola kertoo.

Ekosysteemiä perustamassa olleen VTT:n Safe and connected society -tutkimusalueen johtaja Sauli Eloranta pitää merkittävänä, että Suomi on edelläkävijä uusien innovaatioiden käyttöönotossa.

“Tulevaisuutta muuttavien ideoiden takana seisominen ja niihin uskominen on avain menestykseen. Yhteistyöllä saadaan visiot elämään”, Eloranta sanoo.

Autonomisen merenkulun teknologinen kehitys eteni nopeaa vauhtia testivaiheista aina kohti suurempaa valmiutta edetä toteutukseen ja tuotteiden tuomiseen markkinoille. Vuonna 2019 One Sea -ekosysteemin jäsenet tunnistivat, että maailmanlaajuisen sääntelyn ja standardoinnin hitaus oli suurin hidaste autonomisen merenkulun edistämiselle. Tätä muutosta ajamaan perustettiin One Sea -yhdistys. Se oli valmis kasvamaan ulos DIMECCin ekosysteemimallista vuonna 2023 ja jatkaa maailmanlaajuista toimintaansa edistäen autonomisen merenkulun toteuttamista ja sen edellytysten luomista.

”DIMECCin tehtävänä on luoda uutta liiketoimintaa ja mahdollisuuksia sille rakentamalla yhteistyötä. Aloitimme ekosysteemitoimintamme One Sean kautta ja sittemmin olemme olleet synnyttämässä kuutta muuta ekosysteemiä. Uudessa maailmassa liiketoiminta rakennetaan lähtökohtaisesti monitoimijaisten ekosysteemien kautta ja One Sea on siitä hieno kasvuesimerkkimme”, DIMECCin toimitusjohtaja Harri Kulmala sanoo.

Puheenjohtaja Eero Lehtovaara korostaa, että One Sea -yhdistyksen seuraava vaihe on keskittyä tuomaan oma panoksensa entistä vahvemmin kansainvälisen sääntelytyöhön.

“One Sea haluaa olla keskeinen vaikuttaja maailmanlaajuisessa sääntelyssä, jotta saadaan luotua puitteet autonomisen ja automatisoidun merenkulun toteuttamiselle”, Lehtovaara sanoo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *