Home

Advanced Manufacturing in USA -kasvuohjelman kick-off

Aika: keskiviikkona 8.3.2017 klo 12-16
Paikka: Meeting Park CAMPUS, Yrjönkatu 29 C, Helsinki

Kick-off -tilaisuudessa täsmennetään kasvuohjelman ensimmäisen vuoden aktiviteetteja sekä määritetään yritysten fokusalueet kasvuohjelmaan liittyen. Määritettyjen fokusalueiden pohjalta käynnistetään ensimmäiset toimialakohtaiset markkinaselvitykset maaliskuun lopussa ja kiinnitetään tärkeimmät tapahtumat kuluvalle vuodelle, kuten esimerkiksi messut.

Tilaisuus on kaikille avoin. Ilmoittautuminen tähän tilaisuuteen tapahtuu tämän linkin kautta.

 

Mikä kasvuohjelma?

DIMECC Oy on käynnistänyt Työ- ja elinkeinoministeriön rahoittaman ”Advanced Manufacturing in USA”- kasvuohjelman. Kasvuohjelma keskittyy nimensä mukaisesti valmistavalle teollisuudelle tarjottavien palveluiden ja ratkaisujen vientiin. Tehdyn esiselvityksen mukaan Yhdysvaltain valmistava teollisuus on kohtaamassa digitalisaation haasteen samalla kun sen laitekanta on vanhentunutta. Tämä näkyy merkittävinä satsauksina uusiin tuotantoteknologioihin ja valmistavan teollisuuden toimintaedellytysten kehittämiseen. Nämä panostukset avaavat merkittäviä vientimahdollisuuksia suomalaisille, uutta valmistusteknologiaa tarjoaville yrityksille.

Kasvuohjelma toteutetaan vuosina 2017-2018 ja se on suunnattu suomalaisille yrityksille, jotka kehittävät, valmistavat ja tarjoavat tuotteita, laitteita, palveluita ja ratkaisuja perinteiselle valmistavalle teollisuudelle. Painopistealueita ovat tuotantolinjat ja laitteet, teollisuusautomaatio, tuotannon testaus ja laadunvarmistus sekä tuotannon IT-järjestelmät ja niihin liittyvä konsultointi, ohjelmistot ja tekninen analysointi. Ohjelman toiminta painottuu neljään osa-alueeseen: suomalaisen osaamisen promovointi, suomalaisten yritysten koulutus ja konsultointi, kohdennetut markkinaselvitykset, sekä suomalaisten toimijoiden verkottaminen Yhdysvaltain markkinoilla.

Ohjelman tavoitteista ja sisällöstä löytyy lisää tietoa sekä ilmoittautumisohjeet verkkosivuiltamme.