Home

Kansainvälisen tason tekoälyratkaisuja teollisuuden tarpeisiin

Nokia Technologies kehitti DIMECCin MIDAS-projektissa kansainvälisiin standardeihin liittyviä AI-ratkaisuja. Näitä syntyi tekoälyyn perustuvassa mediatietojen pakkauksessa.

”Nokia panosti voimakkaasti kansainväliseen vaikuttamiseen tekoälymenetelmien kehitystyössä MIDAS-projektissa. Onnistuimme saamaan kansainvälisiä vaikutusta ja tuloksia muun muassa tulevaisuuden MPEG-standardeihin. Näitä tuloksia voidaan hyödyntää tulevaisuuden 5G-järjestelmissä sekä Nokian että muiden valmistajien toimesta. Lisäksi MIDAS-ekosysteemi nosti tekoälyosaamista seuraavalle tasolle osallistuvien yritysten osalta Tampereella”, toteaa Ville-Veikko Mattila, Head of Research Nokia Technologies -yksiköstä.Nokia tuotteistaa ohjelman tuloksena syntyneitä AI-algoritmeja. Yritys esitteli tuloksiaan tiistaina ohjelman kaikille avoimessa loppuseminaarissa.”MIDAS on synnyttänyt kansainvälisellä tasolla merkittäviä tuloksia. On hienoa, että kotimainen tekoälyosaaminen on kansainvälisellä huipputasolla”, sanoo MIDAS-projektin päällikkö tekniikan tohtori Arto Peltomaa DIMECCistä.

Teollisuuden tekoälysovellukset

MIDAS-projektissa olivat Nokia Technologiesin lisäksi mukana myös Glaston, Novatron, Epec, Quva, Top Data Science ja Tampereen yliopisto. Pääkehityskohteena olivat teollisuuden tekoälysovellukset.

”Mukana olleissa perinteisen teollisuuden yrityksissä on saatu alkuun uudenlaista digitaalista liiketoimintaa, joka lisää tuloja, pitää mukana kehityksen kärjessä ja antaa etua kovassa maailmanlaajuisessa kilpailussa”, Arto Peltomaa kuvailee.Lasinjalostuskoneita valmistavan Glastonin tekoälykehityksen pohjan luo nyt jo yli kahden sadan lasinkarkaisukoneen pilveen keräämä data, joka lähestyy neljän miljoonan lastauksen rajaa. Tälle alustalle Glaston on kehittänyt uusia teknologioita kuten syväoppivia neuroverkkoja, joilla lisätään karkaisuprosessin automatisointia sekä luodaan ennakoivan huollon toiminnallisuuksia.”Glaston on edennyt askel askeleelta strategista polkua kohti täysin automaattisia lasinkarkaisukoneita. MIDAS-projekti on auttanut meitä etenemään ja työskentelemään järjestelmällisemmin tavoitteidemme saavuttamiseksi”, kertoo Kai Knuutila, Glastonin digitaalisten palvelujen vetäjä.

AI-osaamista viedään eteenpäin

Novatronin koneohjausjärjestelmän ja sensorien avulla työkone tietää reaaliaikaisesti ja senttien tarkkuudella oman sijaintinsa ja tilan työmaalla. MIDAS-projektissa on lisätty työkoneen kuljettajan tilannetietoisuutta, mahdollistettu automaattisten työvaiheiden turvallinen suorittaminen sekä kerätty toteumatietoa työmaan tilanteesta. Epecin perinteistä erikoisosaamista ovat erittäin vaativien ympäristöolosuhteiden koneenohjausjärjestelmät, IoT-ratkaisut sekä toiminnallinen turvallisuus. MIDAS-projektissa Epecin kehityskohteena on ollut liikkuvien koneiden automaatio ja kuljettajaa avustavat järjestelmät.

Kesäkuussa 2018 käynnistynyt MIDAS on osa DIMECCin LIFEX-ohjelmaa, ja sen rahoittavat Business Finland ja osallistujayritykset. ”Projektissa syntynyt osaaminen jatkaa kulkuaan yrityksissä ja sitä viedään eteenpäin laajemmallekin yritysjoukolle myös uusissa hankkeissa”, sanoo Arto Peltomaa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *