Home

Kymmenen miljoonan tutkimushankkeessa kehitetään liikkuvien työkoneiden ja ihmisten yhteistoimintaa

Mixed Fleet -hanke parantaa koneen ja ihmisen yhteistyötä, mikä kiihdyttää automaation hyödyntämistä ja kasvattaa tuottavuutta. Yritykset pystyvät laajentamaan automaation tarjontaansa nopeasti ja ensimmäisinä moniin tuoteryhmiin, kun vaikeimmin automatisoitavia tehtäviä hoitaa ihminen. Automaation hyödyntäminen vähentää koneiden päästöjä, parantaa laatua, lisää turvallisuutta ja helpottaa työvoiman saatavuuden haasteita.

Liikkuvien työkoneiden automaatiossa lähivuosien kasvu saavutetaan koneiden ja ihmisen yhteistoimintaa parantamalla. Ala kehittyy nopeasti niin että eri valmistajien ja erilaisia tehtäviä suorittavat koneet liitetään yhteiseen ohjaukseen ja manuaali- ja automaattikoneet toimivat yhdessä. Automaation käyttöönottoa pysytään nopeuttamaan, kun vaikeimmin automatisoitavat tehtävät annetaan ihmiselle tai ihmisen ohjaamille koneille. Tätä yhteistyötä edistetään kymmenen miljoonan euron Mixed Fleet -tutkimushankkeessa.

”Tarve työmaan tehtävien optimointiin tuottavuuden ja kestävän kehityksen vuoksi tulee korostumaan. Sen vuoksi kehitämme hankkeessa uudenlaista osaamista teknisesti vaativien koneryhmien rakentamiseen ja yhteiskäyttöön. Keskeisiä tutkimuskohteita ovat yhteistoiminnan turvallisuus ja sen vaatima tilannetieto sekä ihmisten ja koneiden yhteistyön ohjaaminen. Lisäksi tarvitaan uusia menetelmiä koneryhmien nopeaan ohjelmointiin sekä joustavaan räätälöintiin ja käyttöönottoon”, hanketta johtava FIMAn (Forum for Intelligent Machines) pääsihteeri Antti Siren sanoo.

Suomessa toimivat työkonevalmistajat sekä niihin teknologiaa ja ohjelmistoja tuottavat alihankkijat ovat jo maailmanluokan osaajia. Hankkeessa luodaan perusta työkoneautomaation kasvulle monenlaisilla työmailla, logistiikassa ja teollisuusympäristöissä. Tämä lisää yritysten kilpailukykyä ja varmistaa kyvyn tuoda näitä konejärjestelmiä markkinoille ensimmäisenä.

Nostureista trukkeihin

Mixed Fleet -hanke liittyy nostolaitevalmistaja Konecranesin Zero4-veturiohjelmaan, jossa digitalisoidaan materiaalivirran hallintaa.

”Mixed Fleet on Konecranesin Zero4 Veturin ensimmäinen rahoituspäätöksen saanut vaunuhanke, jonka tutkimusaiheet ovat olleet prioriteettilistamme päällimmäisiä. Tulevaisuudessa materiaalien siirrot sisälogistiikkajärjestelmissä tulevat tapahtumaan useiden eri automaatiotason omaavien laiteiden ja ihmisten toimesta. Tämän kokonaisuuden turvallistaminen on meille erityisen tärkeä tavoite”, sanoo Mikael Haag, Konecranesin tutkimusrahoitusjohtaja.

Hankkeen yrityskumppanit ovat korkean teknologian logistiikkaratkaisuja kuten trukkeja ja automaatiojärjestelmiä toimittava Mitsubishi Logisnext Europe, navigoinnin, ajoneuvonohjauksen ja laivueen hallinnan ohjelmisto- ja palveluntarjoaja Navitec Systems sekä muun muassa robotiikkaan erikoistunut ohjelmistoyritys Atostek.

”Logistiikan kokonaisratkaisut koostuvat jo nykyään automaattisista ja ihmisten ajamista trukeista, sekä niiden ohjausohjelmistoista. Kun ihmisten erityisosaaminen ja automaation tehokkuus otetaan optimaaliseen käyttöön, viimeisetkin esteet ihmisen ja robotin sujuvalle ja mukavalle yhteistyölle väistyvät. Tulevaisuuden logistiikkaan tähtäävä laaja-alainen tutkimus tehdään yhdessä – aivan kuten lopulliset ratkaisut toteutetaan asiakkaalle”, sanoo Mitsubishi Logisnextin projektipäällikkö Anna-Kaisa Repo.

“Tulevaisuudessa on erityisen tärkeää, että ihmiset ja automaattiset koneet voivat toimia yhdessä mahdollisimman tehokkaasti. Uskomme, että tämä tutkimusprojekti on hieno mahdollisuus oppia mitä automaattisia koneita ohjaavalta ohjelmistolta vaaditaan, jotta tämä yhteistyö olisi mahdollisimman sujuvaa. Tutkimuksesta eivät hyödy ainoastaan robotit tai me itse, vaan tavoitteena on hyödyntää ohjelmistoa parantamaan kaikkien alalla työskentelevien turvallisuutta ja työoloja”, sanoo Navitec Systemsin tuotekehitysjohtaja Aleksi Ålander.

Tutkimuslaitoksista mukana ovat Tampereen yliopisto ja VTT. Kolmivuotisen yhteishankkeen rahoittavat Business Finland sekä yritykset ja tutkimuslaitokset. Hankeen pilotointia toteutetaan Konecranesin Hyvinkään tehtaalla, Logisnextin demokeskuksessa Järvenpäässä sekä Kalmarin avustuksella vaativissa ulko-olosuhteissa Kouvolan raideterminaalissa. Toiminnanohjauksen osaamista hankkeeseen tuo Leanware. Hanke on valmisteltu FIMAn jäsenyritysten ja DIMECCin johtaman autonomisen liikkuvuuden ja älykkäiden tilojen VAMOS-ekosysteemin yritysten yhteisten tulevaisuusnäkemysten pohjalta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *