Home

Merkittäviä kansainvälisiä toimijoita mukaan One Sea -ekosysteemiin

Inmarsat, MTI ja Royal Institution of Naval Architects mukaan edistämään autonomista merenkulkua.

Kolme kansainvälisen merenkulkualan johtavaa tekijää on liittynyt One Sea -ekosysteemiin, joka kokoaa yhteen autonomisen meriliikenteen huippuosaajia.

Maailmanlaajuinen satelliittitietoliikenneyhtiö Inmarsat sekä japanilaisen varustamokonsernin NYK Groupin tytäryhtiö MTI (Monohakobi Technology Institute) ovat liittyneet ekosysteemin yritysjäseniksi ja Royal Institute of Naval Architects (RINA) yhteisöjäseneksi.

”Olemme iloisia voidessamme toivottaa maailman suurimman laivojen tietoliikenneyhteyksien tarjoajan, maailman suurimpiin kuuluvan varustamon tutkimus- ja kehityspuolen sekä merialan arkkitehtien ammattijärjestön jäseniksemme”, One Sean ekosysteemijohtaja Päivi Haikkola sanoo.

One Sean jäsenistä ABB, Kongsberg Maritime ja Wärtsilä tekivät autonomisen meriliikenteen testejä Suomen ja Norjan rannikoilla vuoden 2018 lopulla. Suomalaiset viranomaiset ovat antaneet One Sealle luvan järjestää kokeita Länsi-Suomessa Jaakonmeren testialueella, joka on ensimmäinen avoin autonomisen meriliikenteen testialue maailmassa.

”Jäsenet voivat innovoida ja kehittää täysin vapaasti omia kustannustehokkaita autonomisen meriliikenteen ratkaisujaan liittoumassa, jossa on sitouduttu edistämään teknisiä standardeja ja yhteentoimivuutta”, Haikkola sanoo.
”Oletamme, että jäsenmäärän kasvaessa erilaisten ratkaisujen määrä lisääntyy. Samalla jäsenten tähtäimessä on myös integroitavuuden edistäminen.” Haikkolan mukaan uudet jäsenet tuovat myös uusia näkökulmia ja oivalluksia One Sea -ekosysteemiin.

NYK ja konserniin kuuluvat MTI Co., Ltd. ja Japan Marine Science Inc. (JMS) ovat jo tehneet yhteistyötä merenkulun laitevalmistajien kanssa etäohjauksen mahdollistavan navigointiteknologian kehittämiseksi ja NYK:iin kuuluva Wing Maritime Service Corporation testaa pitkälle automatisoitua hinaajaa loppuvuodesta. Japanin maa-, infrastruktuuri-, liikenne- ja matkailuministeriö (MLIT) uskoo, että Japanin meriliikenne on autonomista vuoteen 2025 mennessä. One Sea -ekosysteemin päämääränä on myös saada autonomisen meriliikenteen infrastruktuuri kuten turvallisuussäädökset ja teknologiastandardit valmiiksi vuoteen 2025 mennessä.

“Inmarsat liittyy One Sea -ekosysteemiin, koska näkee arvoa tavoitepohjaisissa aloitteissa, jotka edistävät autonomista merenkulkua ja siihen liittyviä teknologioita. One Sea on nousemassa yhteentoimivuuden ja standardien vahvaksi ääneksi, jota teollisuus laajemminkin kuuntelee. Inmarsat tarjoaa meriliikenteelle nopeaa, merenkulun digitaalisen tulevaisuuden takaavaa laajakaistapalvelua, joten on ratkaisevan tärkeää, että tuemme integroituvuutta edistäviä liittoumia”, toteaa Stefan Poli, Inmarsatin VP, Business Development.

Haikkola toteaa, että valmisteilla olevassa One Sean tutkimusohjelmassa on tarkoitus edistää autonomisten laivojen ja sataman välistä kommunikaatiota ja toimintaa. ”Se on alue, joka on sekä julkisten että yksityisten toimijoiden kannalta tärkeä ja siinä One Sea voi olla erityisessä roolissa eri tutkimuksen osa-alueiden välisen dialogin edistäjänä, koordinoimassa erilaisia kokeiluja ja jakamassa tuloksia”, hän sanoo.

Haikkolan mukaan One Sea -ekosysteemille RINA:n liittyminen yhteisöjäseneksi on kunnia. ­”Odotamme innolla yhteistyötä RINA:n kanssa ja sen jäsenten omaaman ainutlaatuisen tietotaidon tuomista mukaan ekosysteemiiin.

Leave a Reply

Your email address will not be published.