Home

Metallinjalostajat hillitsevät ilmastonmuutosta – ilmaston lämpeneminen pysähtyy vain konkreettisin teoin

Tänään päättyneen Metallinjalostajat ry:n FLEX -ohjelman tulokset ovat kymmenvuotisen DIMECCin materiaali- ja metallinjalostusprosessien kehitysohjelmien tuorein onnistuminen. Suomen johtavat metallinjalostusyritykset Outokumpu Stainless Oy, Outotec (Finland) Oy, SSAB Europe Oy, Casim Consulting Oy, Luxmet Oy, Sapotech Oy ja SFTec Oy sekä Aalto-yliopisto ja Oulun yliopisto ovat yhdessä kehittäneet maailman puhtaimpia teräksen tuotantomenetelmiä siten, että niiden avulla ilmastonmuutoksen aiheuttama maapallon keskilämpötilan nousu on mahdollista rajoittaa alle 1,5 asteeseen.

”Rikki on yksi tärkeimmistä epäpuhtauksista masuunipohjaisen teräksen tuotannossa. DIMECC FLEX -ohjelmassa saavutettiin aiempaa vakaampi, ennakoitavampi ja tehokkaampi rikinpoistoprosessi. Rikinpoistotehokkuuden parantaminen mahdollistaa strategiamme johtavana korkealujuusterästen tuottajana, joten FLEX oli yhtiölle tässä vaiheessa erinomainen ja välttämätön”, summaa SSAB:n prosessikehityspäällikkö Jarmo Lilja. Korkealujuuksisten terästen käytöllä voidaan vähentää rakenteissa ja liikennevälineissä tarvittavan teräksen määrää ja näin myös teräksen elinkaaren aikaisia päästöjä. SSAB:n pitkän aikavälin tavoite on luoda fossiilivapaa terästuotantomenetelmä HYBRIT-hankkeen avulla.

Metallinjalostusyritykset ovat DIMECCIn FLEX-ohjelman avulla kehittäneet maailman puhtaimpia teräksen tuotantomenetelmiä. Kuva: SSAB.

”Outotecin DC-uunia voidaan käyttää hienojakoisten malmien suorasulatukseen sallien jopa laajan kemiallisen sekä mineralogisen koostumusvaihtelun sulatettavilla malmeilla sekä haastavien sivutuotteiden kuten terästehdaspölyjen kierrätykseen. FLEX-ohjelma tuki tämän laitteiston ja prosessin kehitystä. Tätä työtä tehdään sekä laboratorio- että pilottilaitosmittakaavassa yhtiön tutkimuskeskuksessa Porissa”, kertoo Outotecin tutkimuskeskuksen johtaja Jarkko Partinen Outotec Oyj:stä. Outotecin pyrometallurgisiin prosesseihin liittyvän teknologiakehityksen päämääränä on olla johtava DC-uuniteknologiatoimittaja.

”DIMECCin fasilitoiman FLEX -ohjelman aikana Outokumpu on rakentanut ja testannut ratkaisuja, jotka on kehitetty tiiviissä yhteistyössä useiden pk-yritysten ja Oulun yliopiston kanssa. Saumaton yhteistyö osana DIMECCin ekosyysteemiä on luonut enemmän arvoa kuin mitä yksittäiset toimijat olisivat voineet saavuttaa ilman tällaista ohjelmaa”, kertoo Outokummun tutkimusjohtaja Mikko Ylitalo. Esimerkkinä voidaan mainita kehitetty aihionkuumennusmalli “Furnace Manager”, joka mahdollistaa laadultaan paremman ja tehokkaamman kuumavalssauksen. Lisäksi FE-mallintaminen osoittautui oivaksi työkaluksi pystyvalssien optimaalisen muodon löytämiseksi ilman aikaa vieviä ja kalliita testejä.

“FLEX -ohjelmassa otettiin reilua etukenoa perusdigitalisaation jälkeiseen aikaan, jossa liiketoimintaa leimaa erittäin nopea datalähtöinen mittaamisen ja etukäteen simuloinnin kulttuuri. Ilmastonmuutosta voidaan konkreettisesti hidastaa FLEX-ohjelman opeilla ja yksikköpäästöiltään maailman puhtaimpien metallinjalostusprosessiemme kautta. DIMECCissä osaajat tekevät lapsillemme puhtaampaa maailmaa”, toteaa FLEX-ohjelman päällikkö Ingmar Baarman.

Lisätietoja:

Harri Kulmala, Toimitusjohtaja, DIMECC Oy, 040 840 6380, harri.kulmala@dimecc.com

Ingmar Baarman, DIMECC FLEX -ohjelmapäällikkö, 040 541 7589, ingmar.baarman@tammet.fi

Jarmo Lilja, DIMECC FLEX -ohjelman puheenjohtaja, SSAB, prosessikehityspäällikkö, 040 557 8892, jarmo.lilja@ssab.com

 

Alkuperäinen  STT:n tiedote:

Leave a Reply

Your email address will not be published.