Home

Nopea kehitystyö ja kokonaistarjooma ratkaisevat autonomisen liikkumisen ja älykkäiden tilojen markkinat

Puheenjohtaja Timo Kupsa (vas.) ja varapuheenjohtaja Kari Pulkkinen (oik.) valittiin luotsaamaan VAMOS-ekosysteemiä. Kuva: Sanni Siltanen/DIMECC

VAMOS-ekosysteemin uusi puheenjohtaja vie yritykset uudelle tasolle yhteiskehittämisen avulla
Älykkäiden tilojen ja autonomisen liikkuvuuden teknologioihin erikoistuneet yritykset puhaltavat yhteen hiileen VAMOS-ekosysteemissä (Ecosystem for Autonomous Mobility in Smart Spaces). Sen muodostavat yritykset luovat älykkäiden tilojen teknologioihin ja autonomiseen liikkuvuuteen perustuvia ratkaisuja. Muun muassa robotiikan, sensoriteknologioiden, latausratkaisujen, navigoinnin ja turvallisten reaaliaikaprosessien yritykset pystyvät yhteistyössä nopeuttamaan uusien ratkaisujen kehitystyötä ja parantamaan kokonaisratkaisujen tarjontaa.
”VAMOS-ekosysteemi on päässyt hyvään vauhtiin. Olemme saaneet vireille useita eri yhteiskehittämishankkeita, joiden avulla yrityksemme pystyvät etenemään aivan uudelle tasolle”, kuvailee Ceterion toimitusjohtaja ja ekosysteemin uudeksi puheenjohtajaksi valittu Timo Kupsa, joka siirtyy tehtävään varapuheenjohtajan paikalta.
”Ceteriolle VAMOS-ekosysteemi tuo merkittävät verkostoitumis- sekä kansainvälistymismahdollisuudet, joita uutena yhtiönä olisi vaikea saada muuten. Ceterio tuo taas ekosysteemille osaamista sekä oikeita asiakasympäristöjä robotiikan ja älykkäiden tilojen osalta, joista muutkin toimijat pääsevät hyötymään”, Kupsa sanoo.
Uudeksi varapuheenjohtajaksi valittiin Unikien kehitysjohtaja Kari Pulkkinen.
”VAMOS on Unikielle erittäin tärkeä toimialan verkottumisalusta. Hyvänä esimerkkinä ekosysteemin käytännön yhteistyöstä on Unikien Turussa sijaitsevaan Smart Space -tutkimuskeskukseen sijoitettu sähköbussi. Käytämme bussia tutkimuksessa ja tuotekehityksessä yhdessä VTT:n kanssa”, Pulkkinen kertoo.

Edelläkävijäratkaisujen kehittämistä

Ekosysteemi toimii yritysvetoisesti ja sen tavoitteet määrittyvät yritysten tarpeiden kautta. VAMOSia fasilitoi DIMECC.
”VAMOS-ekosysteemissä teknologiat ovat monipuolisesti edustettuna ja saamme parhaan osaamisen yhteen pöytään. Näin pystymme kehittämään sellaisia edelläkävijäratkaisuja, johon yksikään yritys ei pystyisi yksin. Nopea kehitys ja kokonaistarjooma ratkaisevat autonomisen liikkumisen ja älykkäiden tilojen markkinat”, kertoo VAMOS-ekosysteemin johtaja Sanni Siltanen, DIMECC Oy:stä.
VAMOS-ekosysteemiin kuuluvat Cargotec (automaattinen terminaali), Ceterio (autonomiset palvelurobotit), Deal Comp (sulautettu tietotekniikka autonomisiin ratkaisuihin), GIM (mobiilirobotiikka), Huawei (kamera- ja sensoriteknologia), Immersal (visuaalinen paikannus, lisätty todellisuus) Kempower (sähköisten ajoneuvojen latausratkaisut), Mevea (digitaaliset kaksoset ja reaaliaikaiset simulaatiot), Murata (MEMS-anturiteknologia), Nordic Inertial (navigoinnin ja paikannuksen ratkaisut), Plugit (sähköisten ajoneuvojen latauspalvelut), Solteq (sairaalalogistiikka), Posiva (ydinpolttoaineen loppusijoitus), Rightware (autojen käyttöliittymäteknologia), Unikie (automatisoitu pysäköintipalvelu, turvalliset reaaliaikaprosessit, tilannetietoisuuden ratkaisut) sekä tutkimuslaitos VTT (automaattinen ajoneuvotekniikka ja toimintaympäristöt).
Ekosysteemin toiminnan rahoittavat mukana olevat yritykset ja Business Finland.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *