Home

Ohjelmistoalan professorit: Hallituksen käynnistettävä kansallisen ohjelmistostrategian laatiminen

Ohjelmistoalan professorit esittävät tulevaisuusraportissaan toimenpiteitä ohjelmistoalan kriisistä selviytymiseen


Suomen ohjelmistoala on kriisiytymässä. Osaajapula lasketaan kymmenissä tuhansissa, julkiset ohjelmistohankinnat takkuavat ja uutisia vakavista tietojärjestelmäongelmista tulee viikoittain. Suomi on jäänyt keskeisten kilpailijamaiden taakse ohjelmistotutkimuksen rahoittamisessa, opiskelijamäärissä ja ohjelmistokehityksen tuottavuudessa.
Seitsemän suomalaisen yliopiston ohjelmistoalan professorit ovat laatineet Ohjelmistot Suomessa 2023–2033 -tulevaisuusraportin, jossa esitetään toimenpiteitä tilanteen korjaamiseksi.
Professorien julkilausumassa esitetään, että hallituksen on käynnistettävä kansallisen ohjelmistostrategian laatiminen. Business Finlandin ja Suomen Akatemian on käynnistettävä 150 miljoonan euron strategisen ohjelmistotuotannon tutkimusohjelma. Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) on lisättävä ja kehitettävä ohjelmistoalan koulutusta kaikilla tasoilla, mutta erityisesti korkeakouluissa.

Kolme pääkohtaa

Suomen menestys rakentuu ohjelmistojen varaan. Siksi tarvitaan kansallinen ohjelmistostrategia. Suomen hallituksen on käynnistettävä kansallisen ohjelmistostrategian laatiminen. Sen avulla voidaan ohjata lainsäädäntöä, julkisia hankintoja, sekä suunnata opetuksen ja tutkimuksen rahoitusta. Strategia luo edellytyksiä ohjelmistoalan kyvykkyyksien kehittämiselle ja ylläpitämiselle, sekä kansalliselle ohjelmistoalan omavaraisuuden ja huoltovarmuuden turvaamiselle.
Suomen asema kansainvälisessä kilpailussa voidaan varmistaa osoittamalla rahoitusta ohjelmistotuotannon tutkimukseen. Business Finlandin ja Suomen Akatemian on käynnistettävä strategisen ohjelmistotuotannon tutkimusohjelma (150 MEUR). Ohjelman tavoitteena on synnyttää laadukasta ja tuottavaa ohjelmistokehitystä ja sen tutkimusta. Se keskittyisi ohjelmistotuotannon tuottavuuden, laadun ja johtamisen kehittämiseen ja sisältää sekä pitkäjänteistä tutkimusta että lyhyemmän aikavälin yrityskehitystä.
Alalle on saatava akateemisesti päteviä uusia osaajia Suomesta ja Suomen ulkopuolelta. Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) pitää lisätä ja kehittää ohjelmistoalan koulutusta kaikilla tasoilla, mutta erityisesti korkeakouluissa. Kansainvälisille opiskelijoille suunnattuja käytänteitä pitää kehittää ja madaltaa kynnystä työllistyä Suomeen. Myös tohtorikoulutuksen määrä pitää kaksinkertaistaa.
Ohjelmistot Suomessa 2023–2033 -tulevaisuusraporttia ja julkilausumaa tukevat Allied ICT Finland, DIMECC Oy, Koodia Suomesta ry, Software Finland ry ja SW4E-ekosysteemi.

Lisätietoja
Professori Kari Smolander, LUT-yliopisto kari.smolander@lut.fi, +358405463493
Verneri Åberg SW4E-ekosysteemijohtaja, verneri.åberg@dimecc.com, +358 50 517 8955

Latauslinkki Ohjelmistot Suomessa 2023–2033 -raportti: https://www.dimecc.com/wp-content/uploads/2023/04/Ohjelmistot-Suomessa-2023-2033.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *