Home

One Sea -ekosysteemin ehdottama automaatioterminologian määrittely veisi autonomisten alusten sääntelyä eteenpäin

Autonomisen merenkulun ekosysteemin One Sean tuoreessa julkaisussa pohjustetaan autonomisia aluksia (Maritime Autonomous Surface Ship, MASS) koskevan kansainvälisen sääntelyn kehittämistä ja toimeenpanoa.

One Sea -ekosysteemin julkaisussa Autonomous Ships: Terms of Reference for Rule Development esitetään, että merenkulkualalle pitää välittömästi kehittää yhteinen termistö, joka kattaa autonomiset ja pitkälle automatisoidut alustoiminnot. Raportissa keskitytään laivojen autonomian ja automaatiotasojen määritelmiin.

”Koko merenkulkualan turvallisuutta luovia Kansainvälisen merenkulkujärjestön IMO:n sopimuksia on kehitetty useita vuosia, ja autonomisten toimintojen sisällyttäminen näihin vaatii huolellista työtä. Digitaalisten teknologioiden ja merenkulun ammattilaisten edustajat ovat sitä mieltä, että tehokasta ja turvallista laivaliikennettä lähitulevaisuudessa tukisivat parhaiten merialan määrittelemät konkreettiset välitavoitteet kohti autonomiaa pelkän prioriteettien määrittelyn sijaan”, kirjoittaa One Sean puheenjohtaja, kapteeni Eero Lehtovaara raportin esipuheessa.

Raportissa ehdotetaan merenkulun automaation määrittelemiseen kuusitasoista asteikkoa, joka on sovellettavissa laivan yksittäisiin toimintoihin tai koko laivaan. Siinä ehdotetaan autonomian tasojen määrittelyyn asteikkoa, joka perustuisi toiminnon edellyttämään valvontaan, eikä aluksen henkilöstömäärään.

”Tällä hetkellä MASS-aluksille ei ole yhteistä sanastoa, ja eri asioita tarkoittavia termejä tai teknologiatyyppejä sekoitetaan keskenään. Esimerkiksi etäohjausta ja etämonitorointia ei pitäisi sekoittaa automaatioon, etäoperaatioita voidaan toteuttaa aluksessa automaation eri asteilla. Autonomia-termiä pitäisi myös käyttää vain automaation korkeimmasta tasosta”, sanoo One Sean ekosysteemijohtaja Päivi Haikkola.

“One Sean tärkeimpiin tehtäviin kuuluu MASS-alusten kansainvälisen sääntelyn kehittäminen, ja siinä käytetyn terminologian kirjo on yksi suurimmista haasteista. Raportin on tarkoitus selkeyttää ja auttaa koko toimialan sääntöjen kehittämistä ja määritelmien standardointia. Sääntelyn kehittäminen ei onnistu, jos automaatiotasojen luokittelujen määritteleminen ja tulkinta on kirjavaa.”

One Sea -raportin latauslinkki

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *