Home

Suomalainen DIMECC on globaalin innovaation huipulla 2025, visioi Rolls-Roycen Sauli Eloranta: ”DIMECC on teollisen innovaation yhtenäisin ja luotetuin kumppani”

DIMECCin vuosiseminaari lähti maanantaina vauhdikkaasti liikkeelle, kun Rolls-Roycen teknologiajohtaja Sauli Eloranta maalasi Suomen teollisuuden merkittävimmän innovaatiotoimijan tulevaisuutta. Elorannan mukaan DIMECCin omistajat muodostavat niin ainutlaatuisen ekosysteemin, että sillä on Suomessa parhaat edellytykset nousta digitalisoituvan teollisuuden globaalin innovoinnin kärkeen.

Rolls-Roycen teknologiajohtaja Sauli Eloranta visioi DIMECCille globaalisti keskeistä innovoijaroolia 2025. Kuva: Jussi Seppälä.

”DIMECC on nyt käännekohdassa, jossa sillä on vahvuuksiensa ansiosta ainutlaatuinen mahdollisuus nousta globaaliksi toimijaksi”, visioi Sauli Eloranta, Rolls-Roycen teknologiajohtaja tänään DIMECCin vuosiseminaarissa.

”Tulevaisuus on digitaalinen ja alustatalous nousee yhä keskeisemmäksi. Kun katsoo kuvaa, jossa näkyvät kaikkien DIMECCin omistajien logot, niin juuri DIMECCillä on kaikki edellytykset globaalin innovaation huipulle. DIMECC on teollisen innovaation yhtenäisin ja luotetuin kumppani,” totesi Eloranta Turussa lähes 200 johtavan teollisuusvaikuttajan edessä.

Eloranta ja Rolls-Royce ovat vahvasti mukana DIMECCin johtamassa One Sea -ekosysteemissä, jossa johtavat suomalaiset ja kansainväliset yritykset kehittävät autonomista meriliikennettä kuten itseohjautuvia laivoja. DIMECCin omistaa 70 suomalaista ja Suomessa toimivaa huippuyritystä, korkeakoulua ja tutkimuslaitosta. Mukana on paras osaaminen niin valmistavan kuin digitaalisenkin teollisuuden parista sekä yrityksistä että akateemisesta tutkimuksesta.

Keinoäly on keskiössä, muttei koko totuus

”Keinoäly on aivan keskeinen elementti kokonaisten tuotannonalojen kuten esimerkiksi autoteollisuuden disruptioissa. Siksi keinoäly on väistämättä myös DIMECCin keskiössä 2025. Toisaalta pitää muistaa, että valtaosa yritysten toiminnasta on ja pysyykin muualla kuin keinoälyssä, sen muun toiminnan yhteydet keinoälyn mahdollisuuksiin vaan täytyy ottaa lisääntyvässä määrin huomioon”, arvioi Eloranta lähivuosien kehitystä.

Menestyminen on muutoksen johtamista – P4.0 tuo ihmiset mukaan  

10. vuosipäiväänsä viettävän DIMECCin toimitusjohtaja Harri Kulmala pitää arvossa Elorannan visiota.

”Ei ole mitään syytä, miksi emme onnistuisi. Olemme Euroopan tehokkain innovoija niin numeroiden kuin laadullistenkin arvioiden valossa. Olemme jatkossakin uusien teknologioiden, liiketoimintamallien ja uuden osaamisen eturintamassa. Menestymme johtamalla muutosta”, kiteyttää Kulmala näkemyksensä DIMECCin onnistumisesta jatkossakin.

”Teknologiateollisuuden uusi avoin innovaatiomalli P4.0, johon osaavat ihmiset saadaan mukaan myös ohi organisaatioiden, on eräs osoitus toiminnastamme ajan hermolla. People eli ihmiset on neljäs P perinteiseen Public, Private, Partnership -innovaatiomalliin ja 4.0 kuvaa digitaalista vallankumousta. EU:n komissio on jo nostanut P4.0-mallin omiin keskeisiin suosituksiinsa.

Lisätiedot:

Sauli Eloranta, teknologiajohtaja, Rolls Royce, 040 580 8664, sauli.eloranta@rolls-royce.com

Harri Kulmala, toimitusjohtaja, DIMECC Oy, 040 840 6380, harri.kulmala@dimecc.com

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *