Home

Tuoreita tekoälyratkaisuja teollisuuden automaatiossa

Glaston, Nokia, Novatron ja muut MIDAS-hankkeen yritykset esittelevät tuoreita tekoälysovelluksiaan kaikille avoimessa virtuaalitapahtumassa.

Teollisuuden tekoälyratkaisuja esitellään tiistaina 27. lokakuuta kello 13–16 virtuaalitapahtumassa, jossa ovat mukana Glaston, Novatron, Nokia Technologies, Epec, Quva, Top Data Science, Tampereen yliopisto ja DIMECC. Käsiteltävät teollisuuden tekoälysovellukset ovat peräisin kaksivuotisesta MIDAS-projektista. Kaikki projektin tutkimusaiheet ovat yrityslähtöisiä.

Glaston panostaa vahvasti tuotekehitykseen, jonka kärjessä ovat digitaalisten ja IoT-pohjaisten tuotteiden kehittäminen. Glastonin MIDAS-tutkimusaihe keskittyy karkaisukoneen koneälyyn ja se tähtää kohti täysin automatisoitua karkaisu-uunia. ”Glastonin tekoälykehityksen pohjan luo nyt jo yli kahden sadan karkaisukoneen pilveen keräämä data, joka lähestyy neljän miljoonan lastauksen rajaa. Tälle alustalle Glaston kehittää uusia teknologioita kuten syväoppivia neuroverkkoja, joilla lisätään karkaisuprosessin automatisointia sekä luodaan ennakoivan huollon toiminnallisuuksia”, kertoo Kai Knuutila, Glastonin digitaalisten palvelujen vetäjä.

Novatronin koneohjausjärjestelmän ja sensorien avulla työkone tietää reaaliaikaisesti ja senttien tarkkuudella oman sijaintinsa ja tilan työmaalla. Työkoneeseen liitettyjen stereokameroiden ja LiDAR-sensorien avulla kerätään tietoa koneen ympäristöstä ja projektissa kehitettyjen algoritmien avulla luodaan koneen ympäristöstä reaaliaikainen ja jatkuvasti päivittyvä dynaaminen tilannekuva. Tavoitteena on lisätä työkoneen kuljettajan tilannetietoisuutta, mahdollistaa automaattisten työvaiheiden turvallinen suorittaminen sekä kerätä toteumatietoa työmaan tilanteesta.

Epecin perinteistä erikoisosaamista ovat erittäin vaativien ympäristöolosuhteiden koneenohjausjärjestelmät, IoT-ratkaisut sekä toiminnallinen turvallisuus. Epec toimii koneenvalmistajien kumppanina auttaen heitä ratkaisemaan ohjausjärjestelmiin liittyvät haasteet. MIDAS-hankkeessa Epecin kehityskohteena on liikkuvien koneiden automaatio ja kuljettajaa avustavat järjestelmät. Tavoitteena on keinoälyn soveltaminen robotiikkaan sekä ennakoivaan huoltoon avaten uusia mahdollisuuksia koneenrakentajille.

Tampereen yliopisto on tutkinut MIDAS-hankkeessa yleisiä koneoppimisen käyttöönottoon liittyviä pullonkauloja ja menetelmiä niiden välttämiseksi: oppivia annotaatiomenetelmiä, resurssiniukkoja neuroverkkoja sekä niille sopivia sulautettuja alustaratkaisuja ja käyttötapauksia etenkin älykkäiden koneiden alueella.

Kesäkuussa 2018 käynnistynyt MIDAS-yritysryhmähanke on yritysten ja Business Finlandin rahoittama ja sitä fasilitoi DIMECC. ”MIDAS on tuottanut poikkeuksellisen hyviä tuloksia. Mukana olleet yritykset ovat päässeet kukin tasollaan valtavia askeleita eteenpäin. Osa painii kansainvälisessä raskaassa sarjassa ja osa on saanut yritykseen syntymään uudenlaista liiketoimintaa, juuri sitä, mitä kaikissa data-aiheisissa juhlapuheissa hehkutetaan. MIDAKSESSA syntynyt osaaminen jatkaa kulkuaan yrityksissä ja sitä viedään eteenpäin laajemmallekin yritysjoukolle myös uusissa hankkeissa”, sanoo MIDAS-ohjelman päällikkö tekniikan tohtori Arto Peltomaa.

Tampereelta Hervannan Kampusklubilta virtuaalisesti toteutettava AI Applications In Industry -tilaisuus on kaikille avoin ja ilmainen, mutta vaatii rekisteröitymisen. Lisätietoa ja linkki löytyy tapahtuman yhteistyökumppanina toimivan AI Aamun verkkosivulta http://www.aiaamu.fi/

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.