Home

Valmistava teollisuus kulkee kohti kestävämpää ja digitaalisempaa tulevaisuutta – Muutoksen keinoista ja vauhdista keskustellaan MPD-tapahtumassa

Kesän Manufacturing Performance Days -tapahtuman ohjelmavastaava professori Minna Lanz nosti tapahtuman keskiöön teollisuuden muutoksen, jossa toimitusketjujen ja toimintamallien kestävyys ja kriisinkestävyys mietitään uudestaan. Vihreän ja digitaalisen transformaation teemoista saapuu keskustelemaan muun muassa Siemens Digital Industriesin teknologiajohtaja tohtori Dirk Didascalou.

Teollisuutta uudistavassa Manufacturing Performance Days (MPD) -tapahtumassa keskitytään kestävään ja kriisinkestävään kehitykseen teemalla Sustainable and Resilient Growth. Tapahtuman ohjelmavastaavana toimii Tampereen yliopiston tuotantotekniikan ja -automaation professori Minna Lanz.

”Eurooppalainen valmistava teollisuus on viime vuosina joutunut miettimään uudestaan toimitusketjujaan ja toimintamallejaan. Se on osasyynä siihen, että nyt puhutaan paljon digitalisaatiosta ja vihreästä siirtymästä. Niillä on valmistavalle teollisuudelle erittäin suuri merkitys. Digitalisaatio, tietoturva ja tekoäly ovat keskeisiä teknologioita tuottavuuden, laadun ja toimitusvarmuuden sekä kriisinkestävyyden parantamisessa. Vihreä siirtymä puolestaan kannustaa uusin investointeihin niin tuotekehityksessä kuin tuotannossa”, Lanz kuvailee.

Tapahtuman teema on ajankohtainen eurooppalaisen keskustelun lisäksi myös kansallisesta näkökulmasta.

”Kansallisessa Tekoäly 4.0 -visiossa korostuvat erityisesti pyrkimykset vähentää teollisuuden arvoketjujen haavoittuvuutta sekä vahvistaa Euroopan teknologista edelläkävijyyttä, autonomiaa ja suvereniteettia. Meillä on kansallinen tarve vaikuttavammalle ja määrätietoisemmalle teollisuutta tukevalle innovaatiopolitiikalle, joka vahvistaisi sekä julkisen että yksityisen sektorin kykyä kehittyä digitaalisessa ja vihreässä kaksoissiirtymässä. Digitaaliset teknologiat ovat välttämättömiä vihreän siirtymän, tuottavuuden ja hyvinvoinnin kasvattamiselle. Ilman digitaalisuutta vihreä siirtymä ei etene tarvittavalla nopeudella”, Lanz sanoo.

Teollisuuden ja teknologian kokoontuminen

Yksi MPD:n viidestä ohjelmakokonaisuudesta koskee teollisuuden kaksoissiirtymää, eli vihreää ja digitaalista transformaatiota. The Green and Digital Transformation -paneelikeskustelussa Siemens Digital Industries -liiketoiminnan teknologiajohtaja, tohtori Dirk Didascalou keskustelee muiden johtajien kanssa siitä, kuinka digitaalinen siirtymä kestävämmän teollisen maailman luomiseksi voidaan toteuttaa onnistuneesti kilpailukyvystä tinkimättä. Alustuspuheessaan Didascalou kertoo näkemyksiään siitä, kuinka avoin digitaalinen liiketoiminta-alusta Siemens Xcelerator, nopeuttaa rajattoman datan ja tehokkaan ekosysteemin avulla teollisuusyritysten valmiuksia saavuttaa liiketoimintatavoitteitaan.

Kahdeksannen kerran järjestettävä MPD-tapahtuma kokoaa kesäkuussa 2023 valmistavan teollisuuden ylintä johtoa, teknologiapäättäjiä, asiantuntijoita sekä teknologia- ja palveluntarjoajia ympäri maailmaa Tampereelle. MPD houkutteli edellisinä kertoina vuonna 2017 ja 2019 noin 800 kävijää.

Tapahtuman kumppaneihin kuuluvat Beckhoff, Business Finland, Delfoi, DIMECC, Fastems, Siemens, Tampereen yliopisto, Teknologiateollisuus, VTT, 3DStep, Koneteknologiakeskus Turku Oy, Netum, Turun ammatti-instituutti, Turun ammattikorkeakoulu, Turun yliopisto, Vaisto, Åbo Akademi, A.Spire, Cecimo, Saksalais-Suomalainen kauppakamari, EFFRA, Manufuture EU, Tampereen Kauppakamari ja Tampereen kaupunki.

Manufacturing Performance Days ”Sustainable and Resilient Growth” Tampere-talossa 5.–7. kesäkuuta 2023.

 

LISÄTIETOJA

MPD-ohjelmavastaava Minna Lanz, professori, Tampereen yliopisto, +358408490278, minna.lanz@tuni.fi

Harri Kulmala, toimitusjohtaja, DIMECC Oy, +358 40 840 6380, harri.kulmala@dimecc.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *