Home

VAMOS vie autonomisen liikkuvuuden ja älykkäiden tilojen teknologiat kansainvälisille markkinoille

Esimerkkejä VAMOSin toiminta-alueista

VAMOS-ekosysteemin toimijat edustavat monipuolisesti autonomisen liikkumisen ja älykkäiden tilojen teknologiaratkaisuja. DIMECC

VAMOS-ekosysteemi (Ecosystem for Autonomous Mobility in Smart Spaces) nostaa suomalaisyritykset johtaviksi ratkaisutoimittajiksi globaaleilla autonomisen liikkuvuuden ja älykkäiden tilojen markkinoilla. Tekoäly, data ja ohjelmistot ovat keskeisessä roolissa ajoneuvoteollisuuden muutoksessa. Liikenteen digitalisaatio on luomassa merkittävät globaalit markkinat, joista suomalaisyritykset aikovat ottaa leijonanosan. Suomen valmistavan teollisuuden johtava innovaatioalusta DIMECC Oy on käynnistänyt ekosysteemin, johon kuuluu 14 perustajayritystä.

Autonomian ja älykkäiden teknologioiden parissa toimivat yritykset ovat yhdistäneet voimansa päästäkseen nopeammin kansainvälisille markkinoille.

”VAMOS-ekosysteemissä mukana olevien yritysten tavoitteena on saavuttaa globaalisti merkittävä markkinaosuus lähivuosina. Ekosysteemi edesauttaa kaikkia sen toimijoita nousemaan uudelle tasolle nopeammin kuin mihin yksikään yksittäinen yritys pystyisi. Yhteistyön avulla saavutamme ja vakuutamme asiakkaat osaamisestamme tehokkaammin. Lisäksi pysymme kiinni kehityksessä, sillä nopeasti kasvavalla alalla pitää kehittää jatkuvasti uutta liiketoimintaa”, sanoo Seppo Kuula, ekosysteemin puheenjohtaja ja Unikien toimitusjohtaja.

Automaation ja reaaliaikaisen datan käsittelyn lisääntyminen liikenteessä on luonut nopeasti kasvavan teollisuudenalan.

”Työ- ja elinkeinoministeriön raportissa viitataan tutkimuksiin, joiden mukaan globaali liikennemarkkina kasvaa vuoden 2017 lähes 15 000 miljardista dollarista yli 26 000 miljardiin dollariin vuoteen 2030 mennessä. Autonomisten ajoneuvojen kokonaismarkkinan vuosikasvu olisi 2020-luvulla 60 prosenttia”, kertoo liiketoiminnan kehitysjohtaja Tomi Kankainen DIMECC Oy:stä.

Kehityskohteena modulaarisuus

Ekosysteemin kehityskohteina ovat muun muassa modulaarisuus, avoimet rajapinnat ja arkkitehtuurit sekä testivetoisen tuotekehitykset työkalut, digitaaliset työkaluketjut ja testikehykset. Se yhdistää toimijat kansainvälisesti merkittäviin yrityksiin ja organisaatioihin ja luo kansainvälisesti vertailukelpoista dataa teknologioista ja suorituskyvystä.

”Robotiikan ja automaation todelliset uhkakuvat liittyvät momentumista myöhästymiseen ja kilpailukyvyn menettämiseen. Tämä koskee Suomea ja sekä myös koko Eurooppaa. VAMOS-ekosysteemillä voimme saavuttaa merkittävää kilpailukykyä globaalissa markkinassa, luoda uusia teknologisia innovaatioita sekä työpaikkoja Suomeen”, toteaa VAMOSin varapuheenjohtaja Timo Kupsa, Solteqin liiketoimintajohtaja.

Ekosysteemiä johtaa DIMECC, joka on vuodesta 2008 edistänyt teollisuuden ja digitalisaation tutkimusta ja tuotekehitystä.

”Halusimme DIMECCin johtamaan VAMOSia, koska se on vahva toimija teollisuuden ekosysteemeissä. Meidän pitää pystyä tekemään laajempaa ekosysteemien välistä yhteistyötä, jos haluamme Suomeen vahvan mobiilin vientiklusterin. VAMOSin ja ajoneuvoteollisuuden osaamisessa on vahvat synergiat esimerkiksi älykkäisiin koneisiin ja tietoliikenteeseen. Näitä olemassa olevia suomalaisia vahvuuksia pitää hyödyntää tehokkaammin, jos Suomen vientiä halutaan tällä sektorilla lisätä. Tilaa ja kysyntää on maailmalla massiivisesti”, sanoo VAMOSin alkuunpanijoihin kuuluva Esko Mertsalmi, Unikien perustaja ja hallituksen puheenjohtaja.

VAMOS kokoaa keskeiset toimijat

VAMOS kokoaa yhteen toimijoita, jotka tekevät yhteistyötä, kilpailevat ja luovat älykkäiden tilojen teknologioihin, sähköistykseen ja atonomiseen liikkuvuuteen perustuvia ratkaisuja. Yhteistyöhön jo sitoutuneet 14 yritystä edustavat monipuolisesti autonomisen liikkuvuuden teknologiaratkaisuja. Ekosysteemin perustajajäseniin kuuluvat Cargotec (automaattinen terminaali), Deal Comp (sulautettu tietotekniikka autonomisiin ratkaisuihin), GIM Robotics (mobiilirobotiikka), Huawei (kamera- ja sensoriteknologia), Kempower (sähköisten ajoneuvojen latausratkaisut), Mevea (digitaaliset kaksoset ja reaaliaikaiset simulaatiot), Murata (MEMS-anturiteknologia), Nordic Inertial (navigoinnin ja paikannuksen ratkaisut), Plugit (sähköisten ajoneuvojen latauspalvelut), Posiva (ydinpolttoaineen loppusijoitus), Rightware (autojen käyttöliittymäteknologia), Solteq (autonomiset palvelurobotit), Unikie (automatisoitu pysäköintipalvelu, turvalliset reaaliaikaprosessit) sekä tutkimuslaitos VTT (automaattinen ajoneuvotekniikka ja toimintaympäristöt).

Ekosysteemin rahoittavat mukana olevat yritykset ja Business Finland. Ekosysteemi ottaa jatkuvasti mukaan uusia jäsenyrityksiä.

 

LISÄTIETOJA:

Tomi Kankainen, Chief Business Development Officer, DIMECC Oy, tomi.kankainen@dimecc.com , +358 50 561 1161

Harri Kulmala, CEO, DIMECC, harri.kulmala@dimecc.com , +358 40 840 6380

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *