Home

Yli 50 myönnettyä PoDoCo-apurahaa

PoDoCo-ohjelman kautta on kahden ensimmäisen toimintavuoden aikana myönnetty rahoitus 51 tohtorin ja yrityksen yhteistyöprojektille.

 

Uusia ratkaisuja prosessiteollisuuden digitalisointiin ja vehnäherkkyyteen

PoDoCo-ohjelman kevään 2017 apurahahakukierroksella yli 400 nuorta tai pian valmistuvaa tohtoria 42 eri tieteenalalta haki mukaan ohjelmaan. 24 eri toimialoilla toimivaa pk-yritystä ja suuryritystä halusi investoida tohtorin palkkaamiseen. Lopulta 14 nuorta tohtoria pääsi mukaan ohjelmaan.

Huang Xin tutkii PoDoCo-ohjelmassa yhteistyössä Fazerin kanssa mahdollisuuksia vehnäherkkyyden vähentämiseen. ”Terveyttä ja erityisesti suoliston hyvinvointia edistävät leipomotuotteet ovat keskeinen osa Fazerin tutkimusstrategiaa. PoDoCo-ohjelmassa tehtävä viljaproteiinien tutkimus palvelee näiden tavoitteiden saavuttamisessa”, kuvailee Fazerin tutkimusjohtaja Jussi Loponen hankkeen vaikuttavuutta.

Navid Khajehzadeh kehittää yhdessä Outotec (Finland) Oy:n kanssa ratkaisuja mineraalirikastusprosessien reaaliaikaiseen mineraalimittaukseen ja analysointiin. ”Rikastusprosessien reaaliaikaiseen mineraalimittaukseen ei ole olemassa valmista teknologiaa. Hankkeessa kehitettävät ratkaisut pohjautuvat vahvaan tutkimukseen ja edistävät prosessiteollisuuden digitalisoitumista parantaen merkittävästi prosessin ohjausmahdollisuuksia”, automaatiokonseptien kehitysjohtaja Jani Kaartinen kuvaa yhteishankkeen taustaa.

Eräs tohtorin palkkaavista yrityksistä on Orion Corporation, joka kehittää yhdessä Henrik Paavilaisen kanssa uutta mallia hermorappeuman ja neuropaattisen kivun tutkimiseen. ”Neurorappeumasairaudet, kuten Alzheimerin tauti ja MS-tauti, ovat alati kasvava ongelma maailmassa. Nykyiset hoidot eivät paranna tautia ja hoitovaste on vajavainen. Myös neuropaattisen kivun hoito nykylääkkein on haastavaa, koska kivun taustalla olevia syntymekanismeja ei tunneta tarpeeksi hyvin”, tohtori Henrik Paavilainen taustoittaa Orionin kanssa toteutettavaa yhteishankettaan. Hankkeen tavoitteena on kehittää uusi malli hermorappeuman ja neuropaattisen kivun tutkimiseen, joka mahdollistaa sairauksien paremman ymmärtämisen ja uusien lääkeratkaisujen kehittämisen.

 

PoDoCo-apurahoja myönnetty jo 51 projektille

PoDoCo-ohjelma lanseerattiin keväällä 2015. Neljän apurahahakukierroksen myötä ohjelman kautta on myönnetty rahoitus yhteensä 51 tohtorin ja yrityksen yhteistyöprojektille. Ensimmäiset projektit ovat päättymässä kuluvan vuoden aikana ja kokemukset yhteisprojekteista ovat sekä yritysten että tohtoreiden näkemyksen mukaan hyvät.

”Olemme onnistuneet vakiinnuttamaan PoDoCo-ohjelman osaksi tohtorintutkinnon jälkeisiä mahdollisuuksia. 51 rahoitetun projektin kautta uskon ohjelmalla olevan keskeinen merkitys yritysten ja tohtoreiden välisen yhteistyön edistämisessä. Ohjelma tarjoaa tohtoreille konkreettisen mahdollisuuden yksityiselle sektorille työllistymisessä ja edistää yritysten pitkäjänteistä strategista uusiutumista”, PoDoCo-ohjelman johtoryhmän puheenjohtaja Professori Yrjö Neuvo kuvaa ohjelman vaikuttavuutta.

PoDoCo -ohjelmaa rahoittavat Suomen Kulttuurirahasto, Jenny ja Antti Wihurin rahasto, Maa- ja vesitekniikan tuki ry, Svenska Kulturfonden, Tekniikan edistämissäätiö, KAUTE-säätiö, Liikesivistysrahasto, Maj ja Tor Nesslingin säätiö ja Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö sijoittaen yhteensä ohjelmaan vuosittain lähes miljoona euroa. Tämä mahdollistaa arviolta 35 kokovuosiapurahan myöntämisen vuosittain.

 

Seuraava apurahahakukierros syksyllä 2017

PoDoCo-ohjelman seuraava apurahahakukierros järjestetään 15.9–3.11.2017. Ohjelmaan voi osallistua toimialariippumattomasti mikä tahansa yritys ja kuka tahansa väitöskirjan vastikään tehnyt tai lähiaikana väittelevä henkilö.

PoDoCon kevään 2017 apurahat myönnettiin seuraaville henkilöille:

Lisätietoja:
PoDoCo-ohjelman päällikkö, Essi Huttu, DIMECC Oy, essi.huttu(at)dimecc.com, puh. 040 840 9259
PoDoCon johtoryhmän puheenjohtaja, Yrjö Neuvo, Aalto-yliopisto, yrjo.neuvo(at)aalto.fi

 

PoDoCo-ohjelman toteuttaja on DIMECC Oy. DIMECC Oy on johtavien yritysten ja tutkimuslaitosten omistama digiajan innovaatioalusta, joka yhdistää Suomen valmistavan ja digitaalisen teollisuuden sekä akateemisen tutkimuksen parhaat voimat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *