Home

Masuuneja ohjataan nyt älykkäästi – innovaatiot vähentävät päästöjä

(c) SSAB Raahe

DIMECCin innovaatioyhteistyö on tuonut SSAB:n Raahen terästehtaan masuunien ohjaukseen uusia menetelmiä, jotka tehostavat toimintaa ja vähentävät päästöjä. Yhteistyön ansiosta masuunien hiilidioksidipäästöjä voidaan vähentää 120 kilotonnia vuodessa. Samalla masuunien hiilen kulutus laski tasaisesti viime vuoden aikana noin 15 kiloa rautatonnilta.

Terästehtaan kustannustehokkuuden parantamiseksi Raahen masuuneilla siirryttiin käyttämään injektiopolttoaineena öljyn sijasta hienoksi jauhettua kivihiiltä vuoden 2015 lopussa. DIMECCin muutosohjelmassa masuunin ohjaukseen yhdistettiin älykkäitä mittausmenetelmiä ja fysikaalisia mallinnuksia, mikä auttoi ymmärtämään uuden raaka-aineen käyttäytymistä prosessissa ja parantamaan tehokkuutta merkittävästi.

”DIMECCin rooli oli keskeinen 2,5 vuotta kestäneessä SIMP-ohjelmassa. Innovaatiorahoituksella saimme kehitystyöhön mukaan korkean osaamisen pk-yrityksiä ja akateemista tutkimustietoa, mikä nopeutti uusien menetelmien käyttöönottoa”, kertoo SSAB:n kehityspäällikkö Jarmo Lilja.

”Masuunien ohjauksen modernisointi on malliesimerkki, miten voimme laaja-alaisella innovaatioyhteistyöllä yhdistää perinteisen teollisuutemme ja startup-yritystemme parhaan osaamisen toiminnan tehostamiseksi kestävän kehityksen keinoin. Tämä lisää kilpailukykyämme, edistää pk-yritystemme kasvua kansainvälisille markkinoille sekä vähentää ympäristökuormitusta”, tiivistää DIMECC Oy:n toimitusjohtaja Harri Kulmala.

Johtavat teollisuuslaitokset ovat maamme suurimpia yksittäisiä kasvihuonekaasujen tuottajia. SSAB:n Raahen terästehdas tuottaa liki kymmenen prosenttia Suomen noin 40 miljoonan kilotonnin vuosittaisista hiilidioksidipäästöistä.

”Jatkossa tavoitteenamme on korvata hiilen ja koksin käyttöä ei-fossiilisilla biomateriaaleilla. Tämä avaintehtävä saadaan toivottavasti maaliin sillä, että Metallinjalostajien seuraavan sukupolven DIMECC-kokonaisuus toteutuisi suunnitellusti”, jatkaa Lilja.

Mittausmenetelmiä ohjelmassa kehitti oululainen Sapotech, joka toimittaa korkeateknologisia tuotteita laadunseurantaan. Kuopiolainen Rocsole Oy puolestaan toi ohjelmaan innovatiivista kuvantamisteknologiaa. Tutkimusyhteistyötä SIMP-ohjelmassa tehtiin tiiviisti Oulun yliopiston ja Åbo Akademin kanssa.

Lisätietoja:

Jarmo Lilja, Process development manager, SSAB Europe Oy, 040 557 8892, jarmo.lilja@ssab.com
Harri Kulmala, toimitusjohtaja, DIMECC Oy, 040 840 6380, harri.kulmala@dimecc.com

DIMECC Oy on johtavien yritysten ja tutkimuslaitosten omistama digiajan innovaatiotoimija, joka yhdistää Suomen valmistavan ja digitaalisen teollisuuden sekä akateemisen tutkimuksen parhaat voimat.

Leave a Reply

Your email address will not be published.