Home

Teollisuuden digitalisaatiosta vauhtia orastavaan kasvuun – julkisen rahoituksen osuus auki

Suomi on putoamassa eurooppalaisesta johtoasemasta takamatkalle teollisuuden digitalisaatiossa, koska meiltä puuttuu valtakunnallinen digitalisaatiostrategia. Suomessa yli 300 yritystä investoi DIMECC Oy:n toimintaan yhteensä yli 200 miljoonaa euroa. Yrityssektorin investointien rinnalle tarvitaan nyt julkista rahoitusta, jotta kasvu ei kuihdu.

Suomi on useiden tutkimusten mukaan ollut edelläkävijä Euroopassa siinä, miten suuryritykset tekevät yhteistyötä asiakkaidensa, toimittajiensa ja tutkimuslaitosten kanssa. Innovaatiojärjestelmämme on integroinut eri toimijat poikkeuksellisen hyvin yhteen. Valtaosa DIMECCin kautta tehdyistä investoinneista ohjataan maamme johtavien korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten tutkimustyöhön, jolla edistetään innovaatioiden luomista teollisuudessa.

Tällä hetkellä menetämme kuitenkin johtoasemaamme, koska julkinen rahoitus, jolla tutkimuslaitokset pidetään mukana yritysten johtamassa innovaatiotyössä, on viime vuodet dramaattisesti vähentynyt. OECD on jo helmikuussa 2017 huomauttanut Suomea heikentyvästä tilanteesta.

– Hallituksen puoliväliriihestä saimme viitteitä, että myös julkisen rahoituksen osuutta kasvatettaisiin takaisin aikaisemmalle tasolle. Riittävien tki-panostusten varmistaminen on nyt avainasia, sillä innovaatio- ja tutkimusyhteistyön tuotto on kansantaloutemme kasvulle elintärkeä, korostaa DIMECC Oy:n hallituksen vasta valittu puheenjohtaja, Wärtsilän teknologiajohtaja Ilari Kallio. Kallio nimettiin Suomessa vuoden teknologiajohtajaksi vuonna 2016.

– Teknologiateollisuus on päässyt kasvuun kiinni, mutta Suomen nousu kuopasta on vasta alkanut. Panostamalla juuri nyt teollisuuden ja tutkimuslaitosten yhteistyöhön digitalisaation alueella hallitus voi vauhdittaa merkittävästi yritysten kasvua ja investointeja, Teknologiateollisuuden toimitusjohtaja Jorma Turunen sanoo.

– Olemme mielellään mukana työstämässä ja viemässä käytäntöön public private partnership -kumppanuusmallia, jolla varmistetaan, että teollisuusyrityksemme uudistuvat ja saavat osansa digitalisaation tarjoamista maailmanlaajuisista mahdollisuuksista, Turunen jatkaa.

DIMECCissä harjoitettu teollisuuden ja tutkimuslaitosten yhteistyö on arvokasta paitsi yrityksille myös tutkijoille ja tieteentekijöille. On havaittu, että pienissä, korkean jalostusarvon kansantalouksissa tehdyissä tutkimuksissa eniten viittauksia saavat sellaiset tutkimusartikkelit, joissa on tutkijoiden lisäksi mukana kirjoittajia yrityksistä.

Lisätietoja:

Ilari Kallio, Wärtsilä Oyj:n teknologiajohtaja ja DIMECC Oy:n hallituksen puheenjohtaja, puh. 010 709 000, ilari.kallio(at)wartsila.com
Harri Kulmala, DIMECC Oy:n toimitusjohtaja, puh. 040 840 6380, harri.kulmala(at)dimecc.com
Mervi Karikorpi, apulaisjohtaja, innovaatiot ja osaaminen, Teknologiateollisuus ry, puh. 0407419801, mervi.karikorpi(at)teknologiateollisuus.fi

 

Teknologiateollisuuden tiedotteeseen.

 

Teknologiateollisuus ry on elinkeino- ja työmarkkinapoliittinen vaikuttajaorganisaatio, joka edistää Suomen keskeisimmän vientialan kilpailukykyä ja toimintaedellytyksiä. Suomalaisen teknologiateollisuuden päätoimialoja ovat elektroniikka- ja sähköteollisuus, kone- ja metallituoteteollisuus, metallien jalostus, suunnittelu ja konsultointi sekä tietotekniikka. Teknologiateollisuus vastaa 50 prosentista Suomen viennistä ja 70 prosentista tutkimus- ja kehitysinvestoinneista. Ala työllistää suoraan lähes 290 000 ja välillisesti noin 700 000 suomalaista. Jatkuvasti kehittyvä ja ajassa elävä teknologiateollisuus luo perustan suomalaiselle hyvinvoinnille. www.teknologiateollisuus.fi

DIMECC Oy on johtavien yritysten ja tutkimuslaitosten omistama digiajan innovaatioalusta, joka yhdistää Suomen valmistavan ja digitaalisen teollisuuden sekä akateemisen tutkimuksen parhaat voimat. Liiketoimintapotentiaali DIMECC Oy:n ohjelmissa v. 2016 oli 5,3Mrd€. www.dimecc.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *