Home

3DTY

April 2, 2024

3DTY – 3D-tulostuksen yhteishanke edistää suurten kappaleiden 3D-tulostuksen käyttöönottoa

Suurten kappaleiden 3D-tulostusta tuodaan valmistavan teollisuuden käyttöön valtakunnallisella reilun kolmen miljoonan euron 3D-tulostuksen yhteishankkeella (3DTY). Suurten rakenteiden 3D-tulostuksen teollista käyttöönottoa edistetään tutkimalla ja testaamalla muovi- ja metallitulostuslaitteiden lisäksi kappaleiden jälkikäsittelyä, laadunvarmistusta sekä liittämistä ja rajapintoja.

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY) myöntämällä Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoituksella sekä yritysrahoituksella toteutettavaa 3DTY-hanketta vetää Oulun yliopisto.

”Olemme saaneet kasaan hyvät toimijat. Meillä on suurten kappaleiden 3D-tulostuksesta sekä sen tutkimuksesta ja tuotekehityksestä mukana paras osaaminen sekä paras laitekanta, eli eri 3D-tulostimet täydentävät kattavasti toisiaan. Verkostomme ulottuu hyvin ympäri maata, mikä tarkoittaa sitä, että saamme parannettua suurten kappaleiden 3D-tulostusosaamista valtakunnallisesti”, sanoo Tulevaisuuden tuotantoteknologiat (FMT) -ryhmän kehityspäällikkö Kari Mäntyjärvi Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutista.

Kolmivuotisen hankkeen toteuttamisesta vastaavat Pohjois-Suomen (Oulun yliopisto, Lapin koulutuskeskus REDU), Itä-Suomen (Itä-Suomen yliopisto, Savonia-ammattikorkeakoulu), Etelä-Suomen (LUT-yliopisto) ja Länsi-Suomen (Tampereen ammattikorkeakoulu) lisäävän valmistuksen tutkimus- ja tuotekehitystoimijat. Teollisuusyritysten näkökulmaa ja tukea hankkeen toteuttamiseen tuovat DIMECCin johtamat ekosysteemit, 3D-tulostukseen keskittynyt FAME (Finnish Additive Manufacturing Ecosystem) ja pk-yritysten digitalisaatiota edistävä FAMN (Finnish Advanced Manufacturing Network).

3DTY:ssä on mukana parikymmentä valmistavan teollisuuden yritystä ympäri maata. Lisäävän valmistuksen teknologiassa eli 3D-tulostuksessa ollaan kookkaiden eli maksimissaan muutamaan metriin ulottuvien kappaleiden kokoalueella vaiheessa, jossa on tarjolla teolliseen käyttöön kypsiä tekniikoita sekä metalli- että muovitulostuksessa ja eri materiaaleja yhdistelevässä tulostuksessa. Teollisessa prosessissa lisäävä valmistus liittyy saumattomasti muihin valmistustekniikoihin ja suuria kappaleita valmistettaessa 3D-tulostus ja lastuava työstö sekä eri liittämismenetelmät voivat vuorotella.

”Tutkimalla ja kehittämällä uuden teknologian käyttöä yhdessä yritysten kanssa saamme nopeutettua sen soveltamista käytäntöön. Pystymme tarjoamaan mukana oleville yrityksille pilottien ja demonstraatioiden avulla luotettavaa tietoa suurten kappaleiden 3D-tulostuksen soveltamisesta juuri heidän käyttökohteisiinsa. Verkostojemme kautta saamme levitettyä syntyvää tietoa myös muille samojen kysymysten kanssa painiville yrityksille. Esimerkiksi 3D-tulostuksen käytöstä suuren kokoluokan muottivalmistukseen ei Suomessa ole vielä tietoa tai konkreettisia esimerkkejä. Näin pystymme edistämään teollisuuden uudistumista ja tuottamaan uutta liiketoimintaa”, ekosysteemijohtaja Antti Karjaluoto DIMECC Oy:stä toteaa.

3D-tulostus on digitaalinen teknologia, johon siirtyminen tukee myös yritysten vihreää siirtymää. Sen avulla pysytään valmistamaan tuotteita energiatehokkaasti ja pienemmällä jätteen määrällä.

3DTY kuuluu Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmaan. Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) tuen on myöntänyt Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY).