Home

Autonominen merenkulku luo uusia tehtävänkuvia ja helpottaa työtä merellä

Kun laivat tulevat yhä autonomisemmaksi, henkilöstön työnkuvat muuttuvat ja monipuolistuvat.

Digitalisaatio muuttaa vääjäämättä merenkulkua samoin kuin kaikkia muitakin aloja. Katoavatko merimiesten työpaikat, kun alukset tulevat yhä autonomisemmiksi?

”Autonominen merenkulku ei tarkoita sitä, että alukset kulkisivat jatkossa miehittämättöminä”, toteaa One Sea -ekosysteemin vetäjä Päivi Haikkola DIMECCiltä.

 ”Perinteisen meriosaamisen kysyntä saattaa osittain laskea, mutta miehistön rooli korostuu, kun työnkuvat muuttuvat monipuolisemmiksi.”

Tilannetta voi Haikkolan mukaan verrata esimerkiksi nykyisiin lentokoneisiin: Ne kykenevät nousemaan, laskeutumaan ja lentämään itsenäisesti mutta henkilöstön rooli on silti säilynyt tärkeänä.

Esimerkiksi erilaiset konenäköratkaisut voivat parantaa laivojen turvallisuutta. Konenäkö kykenee tähystämään paljon pidemmälle kuin ihmissilmä. Jos laivalla on edessä jokin riskitekijä, konenäkö havaitsee sen ennen ihmistä, minkä ansiosta miehistö saa lisäaikaa reagoida riskitekijään.

”Olemme nyt saavuttaneet pisteen, jossa ihmisen kyvyt ja kokemus yhdistettynä älykkäisiin teknologioihin voivat yhdessä toimia paremmin kuin kumpikaan yksin. Konenäön avulla pystytään varmistamaan mahdollisten riskitekijöiden havainnointi ja siten parantamaan turvallisuutta merkittävästi”, toteaa tekniikan tohtori Kalevi Tervo, joka johtaa ABB:llä älykkäiden ja autonomisten laivojen globaalia tutkimusta, kehittämistä ja kaupallistamista.

Merenkulkua maalla

Perinteiset merenkulun tehtävät, joissa voidaan olla kuukausia pois kotoa, eivät tänä päivänä välttämättä tarjoa houkuttelevia uravaihtoehtoja. Kun aluksien digitalisaatioaste nousee, osa merenkulun töistä voidaankin jatkossa tehdä etänä.

”Maihin syntyy erityisiä etähallintakeskuksia, jotka ovat yhteydessä autonomisiin aluksiin ja seuraavat ja valvovat niiden turvallista kulkua”, Haikkola kuvailee.

Yhtenä esimerkkinä merenkulun uusista työnkuvista on tällaisissa keskuksissa toimivat monitaitoiset ongelmanratkaisijat, jotka tukevat merellä olevaa miehistöä eri tavoin.

”Teknologiaa ja etätukea voidaan hyödyntää esimerkiksi tilanteissa, joissa laivan kone vaatii huoltoa tai korjausta ja laivan miehistö tarvitsee siihen apua. Laivalta voidaan tällöin vaikka VR-lasien avulla välittää reaaliaikaista kuvaa maissa olevaan etähallintakeskukseen, josta käsin asiantuntija voi neuvoa laivan henkilöstöä”, Haikkola havainnollistaa.

 

Millä muilla tavoilla digitalisaatio ja kehitys kohti autonomiaa muuttaa merenkulkua? Mitä uusia mahdollisuuksia ja haasteita kehitys tuo tullessaan? Miten merenkulkua tulisi jatkossa säännellä?

 Lataa One Sean whitepaper ja lue lisää!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *