Home

Teollisuuden ja tutkimuslaitosten yhteistyömalli lisäsi tieteellistä vaikuttavuutta palveluliiketoiminnan tutkimuksessa

DIMECCin “Palveluratkaisut laitekannan hallintaan” -tutkimusohjelman (Service Solutions for Fleet Management, S4Fleet, DIMECC 2017) tuki teollisten yritysten digitaalista muutosta kohti edistyneitä laitekantatason palvelujärjestelmiä. Laitekannalla tarkoitetaan yritysten myymien, valmistamien ja asentamien laitteiden kokonaisuutta, esimerkiksi hissejä, nostureita tai työstökoneita. Tutkimusohjelmaan osallistui 23 yritystä ja kuusi tutkimusyksikköä, jotka yhdessä loivat uutta tietoa ja ratkaisuja laitekantatason palvelullistumiseen strategian, operaatioiden ja teknologian aihepiireissä. Tutkimusohjelma oli osa Suomen silloista julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyöhön perustuvaa innovaatiopolitiikkaa (PPP eli Public Private Partnership), jossa yritykset tarjoavat empiirisen aineiston, rahoittavat ja johtavat tutkimusta ja julkinen sektori osallistuu rahoitukseen (Business Finland) ja tieteelliseen työhön (yliopistot ja tutkimuslaitokset).

Aihe osui aikaan

Ajoitus tällaiselle transformatiiviselle tutkimusohjelmalle oli erinomainen: Tieto- ja viestintäteknologiat mahdollistivat etävalvonnan ja asennetun laitekannan edellyttämät analytiikkaratkaisut, ja teolliset yritykset olivat jo tunnistaneet asiakassuhteiden syventämisen mahdollisuudet teollisten palvelujen avulla. Ennen S4Fleet-tutkimusohjelmaa DIMECCin osakas- ja asiakasyritykset olivat jo investoineet merkittävästi teollisuuden palvelullistumiseen vuosina 2010-2016, etenkin Tulevaisuuden teolliset palvelut -tutkimusohjelmassa (Future Industrial Services, FutIS, DIMECC 2016) Business Finlandin vastaavan PPP-rahoituksen tuella.

S4Fleet-tutkimus oli suunniteltu viisivuotiseksi, mutta ohjelman valmistelun aikaan julkisen rahoituksen rahoitusjakso lyhennettiin kolmevuotiseksi johtuen Suomen poliittisista päätöksistä koskien PPP-rahoituksen leikkauksia. Osallistuvat tutkimusyksiköt kohtasivat haasteen: Tutkimukselle oli asetettu erittäin kunnianhimoisia tieteellisiä tavoitteita mm. väitöskirjojen muodossa, mutta väitöskirjatöiden kestäessä noin 4-6 vuotta kolmevuotinen tutkimusohjelma riitti niihin vain osittain (tyypillisesti viitekehyksen luomiseen, tutkimusaineiston keruuseen sekä osittaiseen analysointiin ja julkaisemiseen). Tämä merkitsi epäyhteensopivasti sitä, että tutkimusohjelmalta odotettiin tieteellisinä tuloksina väitöskirjoja, mutta niihin johtavaa tutkimustyötä pitikin jatkaa ohjelman jälkeen joillakin muilla rahoitusmekanismeilla.

Tutkimusohjelman päättymisestä on nyt kulunut lähes kolme vuotta. S4Fleet-ohjelman käytännön tulokset ja vaikutukset raportoitiin ohjelman päättyessä loppuraporttina (DIMECC 2017). Nyt tieteellisistä tuloksista on mahdollisuus raportoida myös väitöskirjat, joita tutkimusohjelmassa tavoiteltiin keskeisinä tieteellisinä tuloksina.

Tuloksia tutkimusohjelman jälkeen 

S4Fleet-tutkimusohjelma toteutettiin johtamis- ja palvelututkimuksen kentässä, jonka tulokset tyypillisesti julkaistaan tieteellisissä lehdissä omine julkaisutraditioineen ja -käytäntöineen. Valtaosa S4Fleet-tutkimusohjelman väitöskirjoista on ns. kokoomaväitöskirjoja, jotka koostuvat 3-7 julkaistusta tai hyväksytystä artikkelista ja johdanto-osiosta. Tämä edellyttää, että artikkelit on ensin hyväksytty tieteellisen lehden käytäntöjen mukaan ja sitten koottu loogiseksi kokonaisuudeksi johdanto-osiolla, ennen kuin väitöskirja voidaan tarkastaa ja puolustaa julkisesti. Väitöskirjan kirjoittamisen loppusuoralla sen tarkastaminen kestää yleensä 4-8 kuukautta tai jopa pitempään, riippuen mm. ulkopuolisten tarkastajien aikatauluista.

Mitä tutkimusyksiköt ovat tehneet mahdollistaakseen S4Fleet-ohjelmaan pohjautuvien väitöskirjojen loppuunsaattamisen? Tutkijat ja professorit ovat hankkineet lisärahoitusta muiden tutkimusprojektien kautta, anoneet säätiöiltä apurahoja, hakeneet tukea yliopistojen tohtorikouluista ja etsineet henkilökohtaisia stipendejä. Tutkimusryhmät ovat jatkaneet yhteistyötään tieteellisten artikkelien kirjoittamisessa, niistä saadun vertaispalautteen edellyttämissä korjauksissa ja viimeistelyssä julkaisukelpoiseksi. Tutkijat ovat kärsivällisesti jatkaneet ohjelmassa kerätyn aineiston käsittelyä ja analyysejä, jotta S4Fleet-ohjelman tieteelliset tavoitteet voidaan saavuttaa. Yhteistyö S4Fleetiin osallistuneiden yritysten kanssa on joiltain osin jatkunut aineistojen täydentämiseksi ja vähintäänkin julkaisulupien saamiseksi.

Rahoitukselliset olosuhteet olivat siis haasteelliset laitekannan hallinnan palveluratkaisujen kokoomaväitöskirjoille, kun S4Fleet -tutkimusohjelman rahoitus päättyi vuonna 2017. Tästä huolimatta S4Fleet-ohjelmaan osallistuneet tutkimusyksiköt voivat ilolla nyt raportoida ohjelman jälkeiset tieteelliset tuotokset. Tutkimusohjelman tuloksena on syntynyt 22 väitöskirjaa, joista 17 on jo julkaistu ja ainakin viisi on vielä työn alla. Alla oleva taulukko sisältää kaikki S4Fleet-ohjelman tuloksina valmistuneet ja vielä tekeillä olevat väitöskirjat, sisältäen linkit jo valmistuneisiin väitöskirjoihin.

Kiitämme DIMECCiä, Business Finlandia ja tutkimusohjelmaan osallistuneita yrityksiä ja tutkimusyksiköitä erinomaisesta ympäristöstä teollisen palvelullistumisen ja laitekannan palveluratkaisujen tutkimukselle! Tutkimustyö jatkuu!

 

KIRJOITTAJAT

Miia Martinsuo, Tampereen yliopisto, yhteystiedot: miia.martinsuo@tuni.fi, +358 40 8490895

Timo Kärri, LUT-yliopisto

Risto Rajala, Aalto-yliopisto

Teemu Laine, Tampereen yliopisto

Helena Kortelainen, VTT

Marko Kohtamäki, Vaasan yliopisto

Marko Nieminen, Aalto-yliopisto

Kari Koskinen, Tampereen yliopisto

Pekka Töytäri, Aalto-yliopisto

 

Yhteenveto DIMECCin S4Fleet-tutkimusohjelman väitöskirjoista:

 

Kirjoittaja, tutkimuslaitos Vuosi Otsikko ja linkki
Boldosova Valeria, University of Vaasa forthcoming Power of storytelling in big data analytics.
Eloranta, Ville,

Aalto University

2016 Servitization, strategy and platforms.

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-60-6772-8

Gao, Shan,

Aalto University

2020 Digital transformation in asset-intensive industries: Systemic constraints and synchronized change. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-60-3959-6
Haghighat Khajavi, Siavash,

Aalto University

2018 Improving additive manufacturing enabled operations – A forward looking empirical study.

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-60-7885-4

Hakanen, Esko, Aalto University 2018 Platform-based exchange: New business models in technology industries.

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-60-8356-8

Herala, Antti,

LUT University

2018 Benefits from open data: Barriers of supply and demand of open data in private organizations. https://lutpub.lut.fi/handle/10024/158560
Huikkola, Tuomas,

University of Vaasa

2017 Escaping the commoditization trap by going downstream: how does a manufacturer manage its capabilities to create wealth from solutions?

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-476-721-7

Jähi, Markus, VTT / Tampere University 2020 Customer involvement in industrial service portfolio development.

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-1503-0

Kinnunen, Sini-Kaisu,

LUT University

2020 Modelling the value of fleet data in the ecosystems of asset management.

https://lutpub.lut.fi/handle/10024/161484

Kunttu, Iivari, University of Vaasa 2017 Boundary considerations and joint learning in knowledge-intensive R&D collaboration.

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-476-751-4:

Lindholm, Anni, Tampere University of Technology 2018 Developing management accounting for long-term decision-making: Empirical examinations from the customer and supplier perspectives.

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-15-4258-9

Mahlamäki, Katrine, Aalto University forthcoming Impact of user experience on the quality of manually collected maintenance data.
Metso, Lasse,

LUT University

2018 Information-based industrial maintenance – an ecosystem perspective.

http://lutpub.lut.fi/handle/10024/158860

Momeni, Khadijeh, Tampere University 2019 Service integration in the downstream value chain of project-based firms.

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-1274-9

Rekonen, Satu,

Aalto University

2019 Managing for knowledge creation in exploratory projects. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-60-8638-5
Stormi, Kati, Tampere University forthcoming Machine learning and advanced analytics in managing services for fleet
Talaoui, Y., University of Vaasa forthcoming The interplay between business intelligence and strategy.
Vainio, Henri, Tampere University forthcoming Knowledge based dynamic multi-agent fleet control simulation framework
Vaittinen, Eija, Tampere University 2019 Service readiness during manufacturers’ servitization. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-0974-9
Vuorinen, Lauri, Tampere University 2019 Managing value creation in temporary organizations. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-1308-1
Ylä-Kujala, Antti,

LUT University

2018 Inter-organizational mediums: current state and underlying potential.

http://lutpub.lut.fi/handle/10024/158761

Öhman, Mikael, Aalto University 2019 Design science in operations management: extracting knowledge from maturing designs.

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-60-8487-9

Leave a Reply

Your email address will not be published.